Kad moliš u svome domu

Kad moliš u domu svome …

U jednoj poruci Kraljica Ljubavi rekla je: "Kad molite u domu svome, upalite svijeću".

Zbog osobnog odnosa prema Kraljici Ljubavi priporučuje se slijedeće:

Bijela svijeća čistoće

Kad moliš u domu svome na dane svakdanje,
upali svijeću bijelu, svijeću čistoće,
za mir u duhu tvome po Kraljici Ljubavi.

 

Žuta (zlatna) svijeća vjere

Kad moliš u domu svome na dane praznične,
upali svijeću žutu (zlatnu), svijeću vjere,
za mir u duši tvojoj po Kraljici Ljubavi.

 

Crvena svijeća ljubavi

Kad moliš u domu svome na dane svete
(svakog 16. u mjesecu – ukazanje),
upali svijeću crvenu, svijeću ljubavi,
za mir u srcu tvome po Kraljici Ljubavi.