LITANIJE ZA SVEĆENIKE

LITANIJE ZA SVEĆENIKE

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

Oče, nebeski Bože, smiluj nam se!

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!

Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!

Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Isuse, vječni i veliki svećeniče, daj nam svetih svećenika!

Isuse, koji si svoje apostole pomazao Duhom Svetim,

Isuse, koji si svoju žrtvu povjerio rukama svećenika,

Isuse, koji si svojim svećenicima dao vlast da opraštaju grijehe,

Isuse, koji si svojim svećenicima dao moć da dijele blagoslov,

Isuse, posredniče između Boga i ljudi,

Isuse, vrhovni pastiru naših duša,

Da svojoj Crkvi pokloniš mnogo svetih svećenika, Tebe molimo, usliši nas!

Da mnoge mlade i plemenite ljude oduševiš za svećenički stalež,

Da svećenici svoj svećenički stalež očuvaju u čistoći,

Da Tvoji vjernici svećenički stalež s poštovanjem podupiru i promiču,

Da naši svećenici doista budu sol zemlje,

Da oni svojim svetim životom budu svjetlo svijeta,

Da za Tebe i Tvoje vjernike rado podnose siromaštvo i trpljenje,

Da imaju veliko poštovanje prema Tvojoj nazočnosti u svetoj Euharistiji,

Da velikom ljubavlju časte Presvetu Djevicu Mariju,

Da posjeduju snagu mučenika, svjetlo ispovijedalaca, čistoću djevica,

Da mogu voditi narod njima povjeren putem vječnog spasenja,

Da ispravno naviještaju vjeru Tvoje svete Crkve,

Da se dostojiš sve svoje svećenike posvetiti,

Marijo, Majko Crkve, moli za nas!

Sveti Ivane Marija Vianneyu,

Sveti Maksimilijane,

Blaženi Alojzije,

Slugo Božji Ivane Pavle II.,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

Isuse, veliki svećeniče, pastiru i učitelju, pošalji nam dobrih i svetih svećenika.

Pomolimo se:

Isuse Kriste, vječni veliki svećeniče, koji si se za spasenje svijeta na križu žrtvovao, molimo Te, daj svijetu

svetih svećenika, pravih pastira naših duša, ispunjenih pravom ljubavlju prema Tebi, da nas velikom

revnošću svog poslanja dovedu k Tebi i u vječni život. Amen.

 

 

Litanije pustinjskih otaca

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,
Duše Sveti, Bože,
Sveto Trojstvo, jedan Bože, 

Tražitelji Boga živoga, molite za nas!
Stupovi Crkve,
Uresi Crkve,
Mirisni tamjani,
Savršeni mističari,
Veliki pobjednici nad Sotonom,
Božji mudrozborci,
Ljubitelji Riječi,
Baklje u tami,
Ugodnici Božji,
Tješitelji Raspetoga,
Savršeni isposnici,
Veliki i moćni čudotvorci,
Pomoćnici u nevoljama,
Odlučni i odvažni Kristovi vojnici,
Krotitelji divljih zvijeri i prirodnih sila,
Odlični savjetnici zdvojnih,
Anđeoska braća,
Štovatelji Imena Isusova,
Ljubitelji samoće, šutnje i tišine,
Neprekidni molitelji,
Prijatelji pustinje,
Zaručnici Velikog Zaručnika,
Zagovornici za monaška zvanja,
Svi pustinjski Oci,

Milostiv budi, oprosti nam Isuse!
Milostiv budi, usliši nas Isuse!

Da prepoznamo i vršimo volju Očevu, molimo Te Isuse!
Da postignemo čistoću i mir srca,
Da ljubimo tišinu i šutnju,
Za savršenu poniznost,
Za savršenu ljubav,
Za Božju mudrost,
Za dar kontemplacije,
Za dar pokorništva,
Za dar neprekidne molitve kako nam Ti nalažeš,
Za odlučnost i odvažnost,
Za nova monaška zvanja,
Za milost spasenja.


Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Isuse!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Isuse!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Gospodine, smiluj se!

Pomolimo se! Bože, koji si se udostojao podići u svojoj Crkvi duše koje
su se velikodušno odazvale Tvome pozivu da Te u samoći, šutnji,
neprekidnoj molitvi i tišini pustinje traže i koji si se dopustio naći,
molimo Te, da nam po njihovu zagovoru udijeliš milost spasenja,
da te sa njima i svim Tvojim svetima hvalimo i slavimo u sve vijeke vjekova. Amen.