Mali molitvenik za djecu i đake

Mali molitvenik za djecu i đake
Mali-Molitvenik.pdf
Adobe Acrobat Document 298.9 KB

 

MALI MOLITVENIK

2

MOJE DOBRE ODLUKE

1. Nijedan dan bez molitve.

2. Nijedna nedjelja ni blagdan bez sv. mise.

3. Što čće na ispovijed i pričest.

4. Ne izostaviti sat vjeronauka.

5. U svemu dobrom uvijek slušati roditelje.

6. Svima davati dobar primjer.

7. Čuvati se lošeg društva.

8. Čuvati se loših knjiga.

9. Čuvati se loših fi lmova.

10. Svakome biti dobar i susretljiv.

11. Rado opraštati uvrede.

12. Biti apostol svete vjere.

13. Gajiti pobožnost prema blaženoj Djevici

Mariji.

14. Slušati glas svoje savjesti.

15. Misliti na smrt i Božji sud.

3

*

Bog me vidi, Bog će sudit:

il' u pako il' u raj,

il' u raju divna slava,

il' u paklu vječan vaj.

BOŽJE OKO UVIJEK GLEDA,

SAKRIT MU SE NIŠTA NE DA!

4

JUTARNJA MOLITVA

Ustani brzo, umij se i obuci. Poželi svima

»Dobro jutro« - Nemoj zaboraviti pozdraviti i

dragoga Boga jutarnjom molitvom ili barem jednim

Očenašem ili Vjerovanjem"

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Bijelog, dana eto k nama:

hajdmo k Bogu s molitvama,

da u radu našem danas

od zla svakog očuva nas.

Bože, vjerujem u te, jer si nepogrešivo istinit.

Bože, ufam se u te, jer si beskrajno milosrdan.

Bože, ljubim te, jer si neizmjerno dobar.

Gospodine, Bože svemogući, koji si dao da

nam osvane ovaj dan, čuvaj nas svojom moći da

danas ne padnemo ni u koji grijeh, već da uvijek

budu pravedne pred tobom naše misli, riječi i djela.

Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Slatko Srce mog Isusa, daj da te ljubim sve to

više!

5

Slatko Srce Marijino, budi moje spasenje!

Sve na veću slavu Božju!

Isuse, Marijo, Josipe, budite mi u pomoći i po

danu i u noći. Amen.

»Anđeo Gospodnji« ili »Kraljice neba«.

6

VEČERNJA MOLITVA

Prošao je, po Božjoj dobroti, jedan dan tvoga

života. Jesi li ga iskoristio?

Pomoli se:

Zahvaljujemo ti, svemogući Bože, za sva dobročinstva

tvoja, koji živiš i kraljuješ u sve vijeke

vjekova. Amen.

Zrake dana već se gase:

Stvoritelju, Čuj nam glase:

milostivo, Bože mili,

pogledaj nas i zakrili.

Neka bježe ružne slike,

grešne sanje svekolike,

zlome duhu ne daj moći,

očuvaj nas u čistoći.

Razmisli što si danas sagriješio i reci;

Kajem se od svega srca što uvrijedih Boga,

najveće i najmilije dobro. Mrzim na sve svoje gri7

jehe i čvrsto odlučujem da ću se popraviti i da neću

više griješiti. Isuse, milosrđe!

Anđele čuvaru mili, svojom snagom me zakrili.

Prema božjem obećanju

čuvaj mene noću, danju.

Osobito pak me brani

da mi dušu grijeh ne rani.

A kad s ovog svijeta pođem,

sretno da u nebo dođem

da se ondje s tobom mogu

vijekom klanjat dragom Bogu.

Pomolimo se. Pohodi, molimo te, Gospodine,

ovo prebivalište i daleko od njega odagnaj sve neprijateljske,

.zasjede. Tvoji sveti anđeli stanovali u

njemu i u miru nas čuvali, a blagoslov tvoj bio uvijek

na nama. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

U ruke tvoje, Gospodine, predajem duh svoj.

8

ANĐEOSKO POZDRAVLJENJE

Rano ujutro, u podne i navečer odjekuje sa

zvonika glas zvona. Sjeća nas velikog časa kod je

nebeski Glasnik javio presvetoj Djevici Mariji; na

zemlju silazi Božji Sin, postaje čovjekom, našim

bratom... Odazovi se i ti glasu zvona, i moli:

Anđeo Gospodnji navijestio Mariji.

I ona je začela po Duhu Svetom.

Zdravo Marijo.,.

Evo službenice Gospodnje.

Neka mi bude po riječi tvojoj.

Zdravo Marijo,..

I Riječ je tijelom postala.

I prebivala među nama.

Zdravo Marijo...

- Moli za nas, sveta Bogorodice

- Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se. Milost svoju, molimo te, Gospodine,

ulij u duše naše da mi, koji smo po Anđelo9

vu navještenju. spoznali utjelovljenje Krista, Sina

tvoga, po muci njegovoj i križu k slavi uskrsnuća

privedeni budemo. Po istom Kristu Gospodinu našem.

Amen.

Navečer dodaj »Oče naš« za vjerne mrtve, a

završi:

Pokoj vječni daruj im, Gospodine, - i svjetlost

vječna svijetlila im. - Počivali u miru. - Amen.

U Uskrsno vrijeme, tj. od Velike subote do

Duhova moli se mjesto »Anđeo Gospodnji« ovo:

Kraljice neba, raduj se - aleluja.

Jer koga si bila dostojna nositi - aleluja.

Uskrsnu, kako je rekao - aleluja. Moli za nas

Boga - aleluja.

- Veseli se i raduj, Djevice Marijo - aleluja.

- Jer uskrsnu Gospodin uistinu - aleluja.

Pomolimo se. Bože, koji si se udostojao razveseliti

svijet uskrsnućem svoga Sina, Gospodina

našega Isusa Krista: daj, molimo te, da po njegovoj

10

Majci, Djevici Mariji, postignemo radosti vječnoga

života. Po istom Kristu Gospodinu našem. Amen.

11

DNEVNE MOLITVE

Ovih nekoliko molitvica nauči napamet i moli

ih u različitim prilikama.

Prije jela

Blagoslovi, Gospodine, nas i ove tvoje darove

što ćemo ih primiti po tvojoj darežljivosti. Po Kristu

Gospodinu našem. Amen - »Očenaš« ili barem

»Slava Ocu«.

Poslije jela

Zahvaljujemo ti, svemogući Bože za sva dobročinstva

tvoja, koji živiš i kraljuješ u vjeke vjekova.

Amen.

»Očenaš« ili barem »S1ava Ocu«.

U napasti

Volim umrijeti negoli sagriješiti!

O Gospođo moja, o Majko moja, spomeni se

da sam tvoji. Čuvaj me i brani kao stvar i svojinu

svoju.

12

Isuse, Marijo, Josipe, budite mi u pomoći - i po

danu i po noći. Amen.

Ako si sagriješio

Isuse, milostiv budi meni grešniku. Kajem se,

Bože, što sam sagriješio. Moj Isuse, milosrđe!

U smrtnoj pogibelji

Znaj da u smrtnoj pogibelji savršeno pokajanje

briše sve grijehe, pa i velike. U takvu opasnom

času zavapi svim srcem.

Moj Isuse, milosrđe! Isuse, smiluj se meni

grešniku! Kajem se od svega srca što uvrijedih

Boga, najveće i najmilije dobro. Mrzim na sve

svoje grijehe i čvrsto odlučujem da ću se popraviti

i da neću više griješiti.

Kraj raspela ili crkve

Nakloni se i pozdravi u srcu: Hvaljen Isus! ili

Isuse, ja te pozdravljam.

13

Kad sretneš svećenika

Svećenik je, poput - Isusa, najbolji tvoj prijatelj.

Zato ga uljudno pozdravi. Hvaljen Isus i

Marija!

Kad Čuješ psovku

Ukori psovača, ako možeš. Svakako reci pobožno

u srcu:

Hvaljen Isus!

ili: Blagoslovljen budi Bog! Blagoslovljeno

njegovo sveto ime!

ili: Isuse, obrati jadne psovače!

Strelovite molitve

Ovakve male molitvice - nazvane strelovite -

jesu kao strelice ljubavi koje često odapinjemo u

nebo. Po njima Bog vidi kako ga ljubimo i na nj

mislimo. Nekoje su od Crkve obdarene oprostima.

Nauči ih napamet.

Isuse blaga i ponizna srca, učini srce moje po

srcu svojem.

14

Sve za tebe, presveto Srce Isusovo.

Slatko Srce mog Isusa, daj da te ljubim sve to

više.

Slatko Srce Marijino, budi moje spasenje.

Isuse, Marijo, Josipe!

Isuse moj, smiluj mi se!

Isuse, tebi živim. Isuse, tebi umirem. Isuse,

tvoj sam živ i mrtav.

Zdravo križu, jedina nado!

15

SVETA MISA

Najdragocjenije što možeš Bogu prikazati

jest sveta misa. Ona je vrednija od svih molitava

i pobožnosti. Zašto? Zato jer se u svetoj misi

nebeskom Ocu prikazuje na našim oltarima sama

druga božanska osoba, Islus Krist. To je nekrvna

žrtva Novoga zavjeta. To je i sveta gozba na kojoj

primamo nebesku hranu: riječ Božju u čitanjima i

propovijedi, te samoga Isusa u pričesti.

Svake nedjelje i blagdana, a kad imaš prilike

i na radne dane, sudjeluj rado u euharistijskom

slavlju svete mise molitvom, pjevanjem i slušanjem.

Ali i kretnjama: ustajući, sjedeći ili klečeći

kad i svi drugi pokazujemo da smo jedno svi mi

zajedno sa svećenikom i Isusom.

UVOD

Kad svećenik dolazi k oltaru svi ustaju. Pjeva

se ulazna ili koja druga pjesma. Svi se prekriže, a

svećenik kaže:

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Amen.

16

Zatim svećenik pozdravi narod riječina:

S: Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav

Boga i zajedništvo Svetoga Duha sa svima

vama.

Narod odgovori:

N: I s duhom tvojim.

Ili drugi način.

S: Gospodin s vama.

N: I s duhom tvojim.

S: Milost vam i mir od Boga, Oca našega i

Gospodina Isusa Krista.

N: Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina

našega Isusa Krista.

Svećenik pozove vjernike na pokajanja

S: Braćo, priznajmo svoje grijehe da mognemo

proslaviti sveta otajstva.

Nakon kratkog razmišljanja mole svi zajedno:

17

Ispovijedam se Bogu svemogućemu vama,

braćo, da sagriješih vrlo mnogo mišlju, riječju,

djelom i propustom: moj grijeh, moj grijeh, moj

preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju vazda

Djevicu, sve anđele i svete, i vas, braćo, da se molite

za me Gospodinu, Bogu našemu.

Ta se ispovijed ili pokajanje može molit

još na dva načina:

Drugi način:

S: Braćo, priznajmo svoje grijehe da mognemo

proslaviti sveta otajstva.

I nakon kratke šutnje:

S: Smiluj nam se, Gospodine.

N: Jer smo sagriješili tebi.

S: Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje.

N: I spasenje svoje daj nam.

S: Smilovao nam se.

N: Amen.

18

Treći način

S: Braćo, priznajmo svoje grijehe da mognemo

proslaviti sveta otajstva.

I nakon kratke šutnje:

S: Gospodine, koji si poslan izliječiti srca

slomljena, smiluj Se.

N: Gospodine, smiluj se.

S: Kriste, koji si došao pozvati grešnike,

smiluj se.

N: Kriste, smiluj se.

S: Gospodine, koji sjediš zdesna Ocu da

nas zagovaraš smiluj se.

N: Gospodine, smiluj se.

S: Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio

nam grijehe naše i priveo; nas u život vječni.

N: Amen.

Nakon prvog ili drugog načina:

19

SVEĆENIK: NAROD:

Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se.

Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.

Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se.

Zatim, ako je određeno, pjevaju ili govorni

S: Slavu Bogu na visini.

SVI:

I na zemlji mir ljudima dobre volje.

Hvalimo te.

Blagoslivljamo te.

Klanjamo ti se.

Slavimo te.

Zahvaljujemo ti radi velike slave tvoje.

Gospodine Bože, Kralju nebeski, Bože Oče

svemogući.

Gospodine Sine jedinorođeni, Isuse Kriste.

Gospodine Bože, Jaganjce Božji, Sine

20

Očev.

Koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam

se.

Koji oduzimaš grijehe svijeta, primi našu

molitvu.

Koji sjediš s desne Ocu, smiluj nam se.

Jer ti si jedini svet.

Ti si jedini Gospodin.

Ti si jedini Svevišnji, Isuse Kriste.

Sa Svetim Duhom, u slavi Boga Oca.

Amen.

S: Pomolimo se:

Svi se tiho pomole. Kad svećenik pročita molitvu,

odgovore svi:

N: Amen.

SLUŽBA RIJEČI

Čita se jedno čitanje ili dva. Na kraju svakog

čitanja kaže čitač:

Riječ je Gospodnja.

21

Svi: Bogu hvala!

Nakon prvog čitanja pjeva se ili čita psalam

ili koja zgodna duhovna pjesma.

Nakon drugog čitanja pjeva se ili čita stojeća

aleluja (gradual). Zatim svećenik čita ili pjeva

Evanđelje.

S: Gospodin s vama.

N: I s duhom tvojim.

S: Čitanje svetog Evanđelja po..

N: Slava tebi, Gospodine.

Na kraju: Riječ je Gospodnja.

N: Slava tebi, Kriste!

Ako svećenik drži propovijed, prisutni sjede i

pažljivo slušaju.

Poslije toga, kad je određeno, govori se ili

pjeva Vjerovanje.

SVI:

Vjerujem u jednoga Boga.

22

Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje,

svega vidljivoga i nevidljivoga.

I u jednoga Gospodina Isusa Krista jedinorođenoga

Sina Božjega.

Rođenog od Oca prije svih vjekova.

Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga

Boga, od pravoga Boga.

Rođena, ne stvorena, istobitna s Ocem, po

kome je sve stvoreno.

Koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja

sišao s nebesa.

I utjelovio se po Duhu Svetom od Marije

Djevice: i postao čovjekom.

Raspet također za nas:

pod Poncijem Pilatom mučen i pokopan.

I uskrsnuo treći dan, po Svetom pismu.

I uzašao na nebo: sjedi s desne Ocu.

I opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i

njegovu kraljevstvu neće biti kraja.

I u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca;

23

koji izlazi od Oca i Sina.

Koji se s Ocem i Sinom skupa časti

i zajedno slavi; koji je govorio po prorocima.

I u jednu svetu katoličku i apostolsku Crkvu.

Ispovijedam jedno krštenje za oproštenje

grijeha.

I iščekujem uskrsnuće mrtvih. I život budućega

vijeka. Amen.

Zatim slijedi molitva vjernika.

EUHARISTIJSKA SLUŽBA

Uz prinošenje darova, kruha i vina, pjeva se

prikazna pjesma.

Ako se prikazna pjesma ne pjeva, svećenik

glasno prikazuje kruh;

S: Blagoslovljen si, Gospodine, Bože svega

svijeta: od tvoje darežljivosti primismo kruh što ti

ga prinosimo;on, plod zemlje i rada ruku čovječjih

postat će nam kruhom života.

24

N: Blagoslovljen Bog u vijeke!

Svećenik prikazuje vino:

S: Blagoslovljen si, Gospodine, Bože svega

svijeta:

od tvoje darežljivosti primismo vino što ti ga

prinosimo; ono plod trsa i rada ruku čovječjih, postat

će nam piće duhovno.

N: Blagoslovljen Bog u vijeke.

S: Molite, braćo, da moja i vaša žrtva bude

ugodna Bogu Ocu svemogućemu.

N: Primio Gospodin žrtvu iz tvojih ruku na

hvalu i slavu svojega imena, i na i korist nama i

čitavoj svojoj svetoj Crkvi.

Zatim svećenik moli prikaznu molitvu. Na

kraju narod usklikne:

N: Amen.

25

EUHARISTIJSKA MOLITVA

S: Gospodin s vama.

N: I s duhom tvojim.

S: Gore srca!

N: Imamo kod Gospodina.

S: Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu.

N: Dostojno je i pravedno.

Svećenik moli ili pjeva predslovlje, hvalospjev

Bogu za sva dobročinstva. Na kraju svi skupa molimo

ili pjevamo:

SVI: Svet, svet, svet Gospodin Bog Sabaot.

Puna su nebesa i zemlja tvoje slave. Hosana u visini.

- Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje.

- Hosana u visini.

Zatim svećenik moli euharistijsku molitvu

kojoj je središte ponavljanje Isusovih riječi na

Posljednjoj večeri. Kad podigne hostiju i kalež i

reče:

S: Tajna vjere.

N: Tvoju smrt, Gospodine, naviještamo,

tvoje uskrsnuće slavimo, tvoj slavni dolazak

26

čekujemo.

Ili:

N: Kad god blagujemo ovaj kruh i pijemo

kalež, tvoju smrt, Gospodine, naviještamo,

tvoj slavni dolazak iščekujemo.

Ili:

N: Spasi nas, Spasitelju svijeta, koji nas

svojim križem i uskrsnućem oslobodio.

Obred pričesti

S: Spasonosnim…

SVI: Oče naš…

S: Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih

zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću

tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha

i sigurni od sviju nereda: čekajući blaženu nadu:

dolazak Spasitelja našega Isusa Krista.

27

N: Jer tvoje je kraljevstvo i slava i moć u

vjekove.

S: Gospodine Isuse Kriste...

N: Amen.

S: Mir Gospodnji bio vazda s vama.

N: I s duhom tvojim.

Ako je običaj, daje se znak mira.

Dok svećenik lomi hostiju, govori se ili pjeva:

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,

smiluj nam se. Jaganjče Božji, koji oduzimaš

grijehe svijeta, smiluj nam se. Jaganjče

Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, daruj nam

mir.

S: Evo Jaganjca Božjega, evo onoga koji oduzima

grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani

na gozbu Jaganjčevu.

SVI: (jedanput):

Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod

krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će

duša moja.

28

Dok se svećenik pričćuje, čita se ili pjeva

pričesna pjesma.

Zatim se pričćuju vjernici.

Svećenik pričesniku pokaže hostiju i kaže:

Tijelo Kristovo.

Odgovor: Amen.

Nakon pričesti vjerniku svi sjedeći u šutnji

mole ili pjevaju koju prigodnu pjesmu.

Zatim svi ustanu, a svećenik moli pričesnu

molitvu.

Na kraju:

N: Amen.

Završni obred

S: Gospodin s vama.

N: I s duhom tvojim.

S: Blagoslovio vas Svemogući Bog, Otac i Sin

i Duh Sveti

N: Amen.

S: Idite u miru.

N: Bogu hvala.

29

SVETA PRIČEST - HRANA ŽlVOTA

Hrana nam je potrebna za naš tjelesni život:

da se održimo i ne razbolimo, da možemo raditi

a i rasti. A za naš kršćanski život Isus je ustanovio

nebesku hranu na Posljednjoj večeri .kad je

rekao; »Uzmite i jedite, ovo je moje Tijelo... Uzmite

i pijte, ovo je moja Krv... Ovo činite meni na

spomen.«

Taj nalog Isusov izvršujemo u svetoj misi. Stoga

je i pričest dio mise, pa najbolje sudjelujemo

u misi ako se i pričestimo. Tad ne samo slušamo

riječi Isusove nego i primamo samog Isusa koji

nam daje da se u kršćanskom životu održimo i

rastemo.

Zato često primaj Isusa u pričesti. Kad pažljivo

i pobožno sudjeluješ u misi: moliš, pjevaš i

slušaš, to je dovoljna priprava za pričest.

Ako si možda i uvrijedio Boga kojim manjim

grijehom, dosta je iskreno pokajanje na početku

mise a to opet ponavljaš kad moliš; Jaganjče Božji

koji oduzimaš grijehe svijeta… i: Gospodine,

nisam dostojan... Naravno ako si teže Boga uvri30

jedio, trebaš se prije s njim pomiriti u iskrenoj

ispovijedi, tek onda se možeš pričestiti. Ako se

cijela crkvena zajednica skupa zahvaljuje u molitvi

ili pjesmi, sudjelu i ti. Inače, u tišini, pozdravi

Isusa i zahvali mu svojim riječima ili slijedećom

molitvom:

Dušo Kristova, posveti me.

Tijelo Kristovo, spasi me.

Krvi Kristova, napoji me.

Vodo iz prsi Kristovih, operi me.

Muko Kristova, okrijepi me.

O dobri Isuse, usliši me.

Među rane svoje sakrij me.

Ne daj da se odijelim od tebe.

Od neprijatelja zlobnoga brani me.

U času smrti moje zovni me

i odredi da dođem k tebi

da sa svetima tvojim hvalim te

u nebu u sve vjekove. Amen.

31

Molitva uz potpuno oproštenje

Evo, dobri i preslatki Isuse, pred tvojim licem

bacam se na koljena i s najvećim žarom srca molim

te i zaklinjem: Utisni mi u srce živa čuvstva vjere,

ufanja i ljubavi, pravu pokoru za moje grijehe i

čvrstu odluku da ih popravim. To molim promatrajući

u sebi i gledajući u pameti ono što je prorok

David rekao o tebi, o dobri Isuse: »Proboli su ruke

moje i noge moje. Izbrojili su sve kosti moje.«

Ovo moli pred slikom Raspetoga. Na kraju

dodaj još jedan Oče naš, Zdravo Marijo i Slava

Ocu - na nakanu sv. Oca Pape. Na taj način dobivaš

poslije svete pričesti potpuno oproštenje.

32

ISPOVIJED

Sakramenat pomirenja

Grijeh je povreda ljubavi prema Bogu i braći

ljudima. Treba se pomiriti, priznati: kriv sam, žao

mi je, neću više, popravit ću se.

Vidljivi znak pomirenja s Bogom i Crkvom

je sakramenat pokore, sveta ispovijed. Ako ti je

iskreno žao, Bog ti oprašta. Svećenik je tu da ti

pomogne pomiriti se s Bogom. On će se radovali

da ti u ime Boga i Crkve dade odrješenje grijeha.

Dođi, Duše Sveti, i rasvijetli .moju pamet da

upoznam svoje grijehe. Pomozi mi da dobro obavim

ovu svetu ispovijed i očistim svoju dušu od

grijeha.

Sada ću se sjetiti svojih grijeha od posljednje

ispovijedi, koja je bila...

1. Jesam li svaki dan molio ujutro, u podne, navečer;

prije i poslije jela? Jesam li redovito polazio

na vjeronauk? Jesam li gdje zatajio svoju vjeru od

straha ili stida?

33

2. Jesam li psovao male psovke? Jesam li psovao

velike psovke: Boga, Isusa, Majku Božju, sveca?

Koliko puta? Jesam li se bogmao ili nedostojno

spominjao Boga?

3. Jesam li svojom krivnjom zanemario svetu

misu u nedjelju ili blagdane? Koliko puta? Jesam

li u crkvi bio nemiran ili nepobožan?

4. Jesam li bio neposlušan i prkosan svojim

roditeljima, starijima, u školi? Jesam li, usprkos

njihovoj zabrani, išao u kino ili kamo drugamo?

Jesam li se starijima rugao?

5. Jesam li se svađao ili se tukao? Jesam li

koga mrzio? Jesam li koga naveo na kakav grijeh?

6. Jesam li što besramno rado mislio, gledao,

čitao, govorio? Jesam li što besramno činio? Sam

ili s drugima?

7. Jesam li Što ukrao ili nađeno zatajio? Jesam

li roditeljima uzimao novaca? Koliko?

8. Jesam li lagao? Pretvarao se?

9. Jesam li u zabranjene dane jeo mesa?

10. Jesam li bio ohol, rado se hvalisao? Jesam

34

li bio škrt, zavidan, proždrljiv, lijen i neuredan?

Imam li još koji grijeh?

O moj dobri Bože, ja sam te uvrijedio mnogim

grijesima. Koliko puta sam zaslužio da me baciš

u pakleni oganj ili u čistilište, a ti me još držiš na

ovom svijetu da bih se popravio. Ja sam onaj izgubljeni

sin koji sam bježao od tebe, svoga dobrog

Oca nebeskoga, ti si za me prolio svoju krv na križu,

a ja sam te toliko puta uvrijedio zlim željama,

riječima i djelima.

Ja se kajem, Bože mili,

od svakoga grijeha svoga.

Moje srce gorko cvili,

jer uvrijedih tebe Boga.

Oprosti mi, nebeski Oče, sve moje grijehe i pomozi

mi da te više nikada ne uvrijedim. Mrzim na

sve svoje grijehe i čvrsto odlučujem da ću se popraviti.

- Anđele, čuvaru moj mili, prati me k svetoj

ispovijedi i pomozi mi da se dobro ispovijedim.

35

Pred svećenikom

Hvaljen Isus! U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Amen.

Skrušeno ispovijedam svoje grijehe koje sam

učinio od posljednje ispovijedi.

Ispovijedio sam se ... (kada?)

Sagriješio sam ovo:

Molitve? Vjeronauk?

Psovke i kletve?

Sveta misa?

Roditelji i stariji?

Svađe?

Besramno?

Krađe?

Laž?

Drugi grijesi?

Molim pokoru i odrješenje od grijeha.

Sada pozorno slušaj svećenikovu pouku i zapamti

pokoru. Ako ti nije što jasno, pitaj svećenika.

On će ti sve rado razjasniti. Osobito pitaj ako

36

ne znaš je li što grijeh ili nije. - Svećenik će ti na

kraju reći da moliš pokajanje.

Kajem se od svega srca što uvrijedih Boga,

najveće i najmilije dobro. Mrzim na sve svoje grijehe

i čvrsto odlučujem da ću se popraviti i da neću

više griješiti.

Ili ovaj dulji oblik:

Bože moj, kajem se od svega srca jer grijehom

uvrijedih tebe, Oče, najveće i najmilije dobro. Žao

mi je za sve zlo što ga učinih i dobro koje propustih.

Čvrsto odlučujem s tvojom milošću: činiti

pokoru, ispraviti nepravdu i sablazan, kloniti se

grešne prigode i više ne griješiti.

Po zaslugama muke Spasitelja našega Isusa

Krista smiluj mi se, Gospodine.

37

POSLIJE ISPOVIJEDI

Hvala ti, dragi Isuse, za ovu svetu ispovijed.

Koliko mi je duša sada lakša kad sam ti priznao

svoje grijehe i kad si mi ti sve oprostio! Pomozi

mi svojom milošću da se popravim i da se više ne

vratim na stari put grijeha. Ne daj, dragi Isuse, da

te ikada više uvrijedim, nego me milostivo vodi

putem kreposti. Amen.

Sada izmoli zadanu pokoru. - Na kraju izmoli

još ovu molitvu:

Predobri Isuse, koji primaš i najmanju zadovoljštinu,

primi - molim te - moju pokoru. A da

ti ova moja pokora bude milija, sjedinjujem je s

tvojom pregorkom mukom i smrću na križu.

Milostiva Majko Marijo, koja si bila bez ijednoga

grijeha, izmoli mi milost da se čuvam grijeha

i ustrajem u bogoljubnom životu do smrti i tako

postignem vječno blaženstvo. Amen.

38

OBNOVA KRSNOG ZAVJETA

Na svetom krštenju nisi još mogao govoriti.

Zato su tvoji roditelji i kumovi odgovarali svećeniku

i u tvoje ime Bogu obećali vjernost. Sad učini

to sam od srca i hrabro.

Svećenik: Djeco, što ste kod svetoga krštenja

zaprosili od Crkve Božje?

Djeca: Vjeru.

Svećenik: A što vam daje vjera?

Djeca: Život vječni.

Svećenik: Ako hoćete doći u život vječni u

nebu, vršite zapovijedi. Prva je: Ljubi Gospodina

Boga svoga svim srcem svojim, a druga: Ljubi bližnjega

kao sama sebe.

Na putu u nebo morate se boriti protiv grijeha,

na koji vas mami Božji neprijatelj đavao.

Djeco, odričete li se đavla?

Djeca: Odričemo.

Svećenik: I svih njegovih napasti?

39

Djeca: Odričemo.

Svećenik: Najbolji vođa na putu u nebo jest

sveta vjera. Djeco, vjerujete li u Boga Oca svemogućega?

Djeca: Vjerujemo.

Svećenik: Vjerujete li u Isusa Krista, Sina njegova

jedinoga?

Djeca: Vjerujemo.

Svećenik: Vjerujete li u treću božansku osobu,

Duha Svetoga?

Djeca: Vjerujemo.

Svećenik: Vjerujete li sve drugo što nam sveta

majka Crkva nalaže vjerovati?

Djeca: Vjerujemo.

Svećenik: Hoćete li uvijek biti, dobra i poslušna

djeca svete majke Crkve?

Djeca: Hoćemo.

Svećenik: Svemogući vječni Bože, naš nebeski

Oče, pogledaj sa svoga prijestolja na ovu svoju

djecu. Čuj kako ti oduševljeno obećavaju vjernost.

Slušaj njihov zavjet kako žele uvijek biti tvoji.

40

Vodi ih svojom svetom milošću kroz život. Ne daj

da ijedno od ove ovdje djece ostavi i zaboravi tebe,

svoga nebeskog Oca. Daj da im u svim burama života

ostane netaknuta vjera, koju su kao tvoj dar

primili na svetom krštenju. Nek im nikada u srcu

ne utrne to svjetlo i neka im se nikada ne okalja

bijela haljina čiste duše. Ti ih, Bože, sačuvaj da nikada

ne pogaze svoj krsni zavjet. - O sveta Majko

Marijo, neka ovu djecu uvijek prati tvoja ljubav da

ih jednom u svom majčinskom milosrđu dovedeš

svom božanskom Sinu u nebesku domovinu. To te

molimo po Kristu Gospodinu našem.

Svi: Amen.

41

POBOŽNOST PRESVETOM SRCU

ISUSOVU

»Gle Srce, koje je toliko ljubilo ljudi rekao je

Isus svetoj redovnici Mariji Margareti Alakok,

kad joj se godine 1689. ukazao. Od onda se počela

svijetom širiti pobožnost Srcu Isusovu. Isus

je posebno želio da se ljudi posvete njegovu Srcu.

Budi i ti među onima koji ljube i štuju presveto

Srce Isusovo!

Litanije Srca Isusova

Gospodine, smiluj se.

Kriste, smiluj se.

Gospodine smiluj se.

Kriste, čuj nas.

Kriste, usliši nas.

Oče, nebeski Bože,

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,

Duše Sveti, Bože,

42

Sveto Trojstvo, jedan Bože,

Srce Isusa, Sina Oca vječnoga,

Srce Isusovo, u krilu Djevice Matere od

Duha Svetoga sazdano,

Srce Isusovo, s Riječju Božjom bitno sjedinjeno,

Srce Isusovo, veličanstva beskrajnoga,

Srce Isusovo, hrame Božji sveti,

Srce Isusovo, kućo Božja i vrata nebeska,

Srce Isusovo, žarko ognjište ljubavi,

Srce Isusovo, pravde i ljubavi posudo,

Srce Isusovo, dobrote i ljubavi puno,

Srce Isusovo, kreposti sviju bezdno,

Srce Isusovo, svake hvale predostojno,

Srce Isusovo, kralju i središte sviju srdaca,

Srce Isusovo, u kojem je sve blago mudrosti

i znanja,

Srce Isusovo, u kojem prebiva sva punina

božanstva,

smiluj nam se

43

Srce Isusovo, koje je Ocu vrlo omiljeno,

Srce Isusovo, od kojega punine svi mi primismo,

Srce Isusovo, željo bregova vječnih,

Srce Isusovo, strpljivo i mnogoga milosrđa,

Srce Isusovo, bogato za sve, koji zazivaju

tebe,

Srce Isusovo, izvore života i svetosti,

Srce Isusovo, pomirbo grijeha naših,

Srce Isusovo, nasićeno pogrdama,

Srce Isusovo, satrveno zbog opačina naših,

Srce Isusovo, do smrti poslušno,

Srce Isusovi, kopljem probodeno,

Srce Isusovo, izvore sve utjehe.

Srce Isusovo, živote i uskrsnuće naše,

Srce Isusovo, mire i pomirenje naše,

Srce Isusovo, žrtvo za grijehe,

Srce Isusovo, spasenje onima koji se u te

smiluj nam se

44

ufaju,

Srce Isusovo, ufanje onima koji u tebi umiru,

Srce Isusovo, milino sviju svetih.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,

oprosti nam, Gospodine.

Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta,

usliši nas, Gospodine.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,

smiluj nam se.

Isuse, krotka i ponizna srca: učini srce naše po

srcu svojem.

Pomolimo se. Svemogući vječni Bože, pogledaj

na Srce preljubljenoga Sina svojega i na hvale

i zadovoljštine, koje u ime grešnika tebi prikazuje,

pa njima koji milosrđe tvoje mole ti oproštenje

udijeli umilostivljen, u ime istoga Sina svojega

Isusa Krista, koji s tobom živi i kraljuje u vijeke

vjekova. Amen.

smiluj nam se

45

Posveta Srcu Isusovu

Presveto Srce Isusovo, koje si toliko ljubilo

nas ljude da si se dalo na križu kopljem probosti,

zapali u mom srcu ljubav prema sebi. Daj da moje

malo srce uvijek za tebe kuca, uvijek na tebe misli

i nikada te grijehom ne ražalosti. Želim se sav tebi

posvetiti i uvijek biti tvoj. Imade mnogo ljudi koji

ne znaju za tvoju veliku ljubav. O, kako bih želio

da te i oni upoznaju i uzljube! Imade i takvih koji

su te odbacili i zaboravili. O, kako bih želio da se

i oni tebi. povrate! Smiluj se, presveto Srce, svim

grešnicima, zalutalima i nevjernicima. Učini da sa

sjevera, juga, istoka i zapada jedan odliježe glas:

Budi hvala božanskom Srcu po kome nam je stečeno

spasenje! Njemu slava i čast u vijeke! Amen.

Zlatna krunica

Pomoću obične krunice možeš moliti tzv.

»Zlatnu krunicu Srca Isusova«. To je krunica

kratka a lijepa.

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga Amen.

Mjesto »Vjerovanja«:

46

Slatko Srce mog Isusa, - daj da te ljubim sve

to više.

Mjesto »Očenaša«:

Vječni Oče, prikazujem ti predragocjenu Krv

Isusa Krista kao zadovoljštinu za svoje grijehe,

kao pomoć svetim dušama u čistilištu i za potrebe

svete Crkve.

Mjesto »Zdravo Marije«:

Isuse krotka i ponizna Srca, - učini srce moje

po Srcu svojem.

Mjesto »Slava Ocu«:

Slatko Srce Marijino, - budi spasenje moje.

Na koncu izmoli jedan »Očenaš«.

POBOŽNOST MAJCI BOŽJOJ

Lijepo je i pravo, da djeca vole i poštuju svoju

majku. Isto tako treba da kršćani vole i poštuju

svoju nebesku majku Mariju. Ona nam je rodila

Spasitelja Isusa. Zato je i zovemo Bogorodica.

Ona je i sada u nebu Isusu najbliža, Kraljica neba i

zemlje. Budi uvijek dobro Marijino dijete!

47

Litanije Majke Božje

Gospodine, smiluj se.

Kriste, smiluj se.

Gospodine, smiluj se.

Kriste, čuj nas.

Kriste, usliši nas.

Oče nebeski, Bože: smiluj nam se.

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože: smiluj nam

se.

Duše sveti, Bože: smiluj nam se.

Sveto Trojstvo, jedan Bože: smiluj nam

se.

Sveta Marijo,

Sveta Bogorodice,

Sveta Djevo djevica,

Majko Kristova,

Majko Božje milosti,

Majko Crkve,

Majko prebistra,

smiluj nam se

48

Majko prečista,

Majko neoskvrnjena,

Majko nepovrijeđena,

Majko ljubazna,

Majko divna,

Majko dobroga savjeta,

Majko Stvoriteljeva,

Majko Spasiteljeva,

Djevice premudra,

Djevice časna,

Djevice hvale dostojna,

Djevice moguća,

Djevice milostiva,

Djevice vjerna,

Ogledalo pravde,

Prijestolje mudrosti,

Uzroče naše radosti,

Posudo duhovna,

Posudo poštovana,

smiluj nam se

49

Posudo uzorna pobožnosti,

Ružo otajstvena,

Tornju Davidov,

Tornju bjelokosni,

Kućo zlatna,

Škrinjo zavjetna,

Vrata nebeska,

Zvijezdo jutarnja,

Zdravlje bolesnih,

Utočište grešnika,

Utjeho žalosnih,

Pomoćnice kršćana,

Kraljice anđela,

Kraljice patrijarha,

Kraljice proroka,

Kraljice apostola,

Kraljice mučenika,

Kraljice priznavalaca,

Kraljice djevica,

smiluj nam se

50

Kraljice svih svetih,

Kraljice bez grijeha istočnoga začeta,

Kraljice na nebo uznesena,

Kraljice svete krunice,

Kraljice mira.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,

oprosti nam, Gospodine.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,

usliši nas, Gospodine.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,

smiluj nam se.

Moli za nas, sveta Bogorodice. Da dostojni postanemo

obećanja Kristovih.

Pomolimo se. Dopusti nama, slugama svojim,

molimo te, Gospodine Bože, da se neprestano

radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se

slavnim zagovorom blažene Marije vazda djevice

izbavimo od sadašnje žalosti i naužijemo vječne

radosti. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

smiluj nam se

51

Zdravo, Kraljice

Zdravo, Kraljice, Majko milosrđa, živote, slasti

i ufanje naše, zdravo! K tebi vapijemo prognani

sinovi Evini. K tebi uzdišemo, tugujući i plačući u

ovoj suznoj dolini. Svrni, dakle, zagovornice naša,

one svoje milostive oči na nas te nam poslije ovoga

progonstva pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe

svoje. O blaga, o mila, o slatka djevice Marijo!

Spomeni se

(Molitva sv. Bernarda)

Spomeni se, o predobrostiva Djevice, kako se

nije nikad čulo da si ikoga zapustila koji se tebi u

zaštitu utekao, tvoju pomoć zatražio i tvoj zagovor

zaprosio. Ovim pouzdanjem obodren utječem se

i ja k tebi, Djevice djevica. K tebi, Majko, dolazim,

pred tobom eto stojim, ja grešnik i uzdišem.

Nemoj, Majko Riječi Božje, prezreti riječi mojih,

nego ih milostivo poslušaj i usliši. Amen.

52

O Gospođo moja

O Gospođo moja, o Majko moja, tebi se sasvim

prikazujem. Pa da ti se pokažem odanim, posvećujem

ti svoje oči, svoje uši, svoja usta, svoje

srce: upravo svega sebe. Kad sam, dakle, sav tvoj,

o premila Majko, čuvaj me i brani me kao stvar i

svojinu svoju. - Zdravo Marijo.

KRUNICA

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Vjerujem u Boga Oca...

Oče naš. - Zdravo Marijo ... Isus:

Koji neka nam umnoži vjeru.

Koji neka nam učvrsti ufanje.

Koji neka nam usavrši ljubav.

Oče naš...

Zdravo Marijo...

Zdravo Marijo...

Zdravo Marijo... itd. deset puta. Zatim »Slava

Ocu«.

53

Otajstva

Radosna (u kojima se s Marijom veselimo Isusovu

rođenju):

1. Koga si, Djevice, po Duhu Svetom začela.

2. Koga si, Djevice, Elizabeti u pohode nosila.

3. Koga si, Djevice, rodila.

4. Koga si? Djevice, u hramu prikazala.

5. Koga si, Djevice, u hramu našla.

Žalosna (u kojima s Marijom promatramo

Isusovu muku i smrt):

1. Koji se za nas krvlju znojio.

2. Koji je za nas bio bičevan.

3. Koji je za nas bio trnjem okrunjen.

4. Koji je za nas teški križ nosio.

5. Koji je za nas bio propet.

Slavna (u kojima promatramo Isusovu i Marijinu

slavu):

54

1. Koji je od mrtvih uskrsnuo.

2. Koji je na nebo uzašao.

3. Koji je Duha Svetoga poslao.

4. Koji je tebe, Djevice, na nebo uzeo.

5. Koji je tebe, Djevice, na nebu okrunio.

Možeš dodati, osobito na »Dušni dan«, i Šestu

desetku za pokojne:

Koji neka se smiluje vjernim mrtvima.

1. KRALJICE SVETE KRUNICE, beskrajne

sreće more, * tebi se puci klanjaju, anđeli

tebe dvore.

Pripjev: Kraljice krunice, moli za nas; *

Kraljice krunice, budi nam spas!

2. Divno si čudo stvorila, krunicu kad si

dala, * Nebo i zemlja pjevaju: bila ti čast i hvala!

3. Zrncima svete krunice cvatu nam. bijele

ruže, * Nose ih tvome prijestolju anđeli što te

služe.

55

4. Ruže te divno mirišu, radost su vječnog

raja, * Svaka ta ruža čudesna nebo sa zemljom

spaja.

5. Posljednji kad nam smrači vid, prekrije

smrti tama, * Majčice, dođi, moli, daj, krunicu

zadnju s nama!

POBOŽNOST SVETOM JOSIPU

Litanije sv. Josipa

Gospodine, smiluj se.

Kriste, smiluj se.

Gospodine, smiluj se.

Kriste, čuj nas.

Kriste, usliši nas.

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se.

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se.

Duše Sveti Bože smiluj nam se.

Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se.

Sveta Marijo, moli za nas.

Sveti Josipe, moli za nas.

56

Slavni porode Davidov,

Svjetlosti patrijarha,

Zaručnice Bogorodice,

Stidljivi čuvaru Djevice,

Hranitelju Sina Božjega,

Brižni branitelju Kristov,

Glavaru slavne obitelji,

Josipe pravedni,

Josipe prečisti,

Josipe premudri,

Josipe jaki,

Josipe pokorni,

Josipe vjerni,

Ogledalo strpljivosti,

Ljubitelju siromaštva,

Uzore radnika,

Uresu domaćega života,

Čuvaru djevica,

Potporo obitelji,

smiluj nam se

57

Utjeho bijednih,

Ufanje bolesnih.

Zaštitniče umirućih,

Strahu zlih duhova,

Pokrovitelju svete Crkve,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,

oprosti nam, Gospodine.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,

usliši nas, Gospodine.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,

smiluj nam se.

Postavio ga je gospodarom doma svojega:

I poglavarom svega imanja svojega.

Pomolimo se. Bože, koji si se neiskazanom

providnošću udostojao izabrati blaženoga Josipa

za zaručnika presvetoj Majci svojoj, daj, molimo,

da i koga kao pokrovitelja častimo na zemlji zavrijedimo

imati zagovornikom na nebu. Koji živiš i

kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

smiluj nam se

58

Za svetu čistoću

Sveti Josipe, čuvaj me od svih napasti i ne

dopusti da padnem u bilo kakav sramotni grijeh.

Čuvaj me od; svake grešne misli, pogleda, želje i

djela. Daj da i u mojoj duši uvijek cvate bijeli ljiljan

čistoće. Amen.

KRIŽNI PUT

Pobožnost »Križnoga puta« sjeća nas onih

mjesta u Jeruzalemu kojima je Isus polazio na

Golgotu da smrću svojom na križu otkupi i spasi

ljude. Neka i tebi bude draga ta pobožnost.

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Premilostivi Bože, Isuse Kriste! Evo duša

moja s rastuženom Majkom tvojom Marijom ide

za tobom i prati te na teškom putu tvoje pregorke

muke. Okrijepi me svojom milošću da mogu strpljivo

nositi svoj križ što sam ga grijesima svojim

zaslužio. Daj mi jakost da ne klonem i ne iznemognem

na tom putu. Daj da mi svaka postaja bude

korak u nebo. Amen.

59

Prva postaja

Isusa osuđuju na smrt

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. - Jer

si po svojem svetom križu otkupio svijet.

Gledaj nedužnoga Isusa gdje stoji pred sucem!

Slušaj, kako ga krivo potvaraju i tuže, a on

i ne otvara svojih usta! Razdraženi narod, koji ga

je prije nekoliko dana slavio kao kralja, mahnito

viče: »Propni ga, propni!« Osudiše ga; a on prima

drage volje osudu, samo da nas oslobodi od osude

vječnoga prokletstva.

Pomolimo se. Gospodine Isuse, na tu nepravednu

osudu pristao sam i ja po grijehu. Ah, i ja

sam te zlim življenjem svojim osudio. Oprosti mi!

Daj mi milost da i ja krotko i strpljivo primam krivi

sud te da se riješim osude na vječne muke. Amen.

Oče naš - Zdravo Marijo - Slava Ocu.

Smiluj nam se, Gospodine! - Smiluj nam se!

60

Druga postaja

Isus prima na se križ

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. - Jer

si po svojem svetom križu otkupio svijet.

Gledaj teški križ što ga navališe na Isusa njegovi

neprijatelji. Ne nosi ga on za sebe, već za tebe

i za čitav svijet. Grijesi tvoji i grijesi sviju ljudi

tište sveta ramena njegova, a ti još nećeš da se popraviš!

Skini sa sebe što prije teško breme svojih

grijeha u skrušenoj valjanoj ispovijedi.

Pomolimo se. Preblagi Spasitelju, Isuse Kriste!

Ti si dragovoljno primio na se križ, što ti ga

prirediše grijesi moji i grijesi svega svijeta. Daj mi

milost da oćutim teško breme svojih grijeha i da ih

skrušeno oplačem. Amen.

Oče naš - Zdravo Marijo - Slava Ocu.

Smiluj nam se, Gospodine! - Smiluj nam se!

61

Treća postaja

Isus pada prvi put pod križem

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. - Jer

si po svojem svetom križu otkupio svijet.

Kako su teški grijesi naši! Pod njihovim teretom

pada onaj koji sve drži svemožnom riječju

svojom a pada zato da se mi podignemo iz zloća

svojih. Gledaj kako Isus strpljivo podnosi sve pogrde

i nemile udarce. A ti se tužiš na svaku malenkost

i nepromišljeno mrmljaš, ti, koji si i više toga

zaslužio.

Pomolimo se. Nedužni Isuse Kriste! Pod težinom

grijeha mojih padaš ti da mene bijednika podigneš.

Okrijepi me, dragi Isuse, da nikada više ne

padnem u grijeh. Daj mi milost da me nikakvo zlo

ne odijeli od ljubavi tvoje. Amen.

Oče naš - Zdravo Marijo - Slava Ocu.

Smiluj nam se, Gospodine! - Smiluj nam se!

62

Četvrta postaja

Isus susreće svoju svetu Majku

Klanjamo ti se, Kriste i blagoslivljamo te. - Jer

si po svojem svetom križu otkupio svijet.

Gledaj žalosnu Majku Isusovu kako rasplakana

ide za Sinom svojim. Oh, kolika joj bol obuze srce

kad ga vidje onako nagrđena i izmučena. A tko joj

prouzroči toliku bol? Mi i grijesi naši. Hoćemo li i

nadalje svojim grijesima zadavati bol svetoj Majci

Spasiteljevoj? Ne, nikada više!

Pomolimo se. Predragi Isuse! Molim te za onu

tugu što si je podnio kad si sreo Majku svoju: podijeli

mi pravu pobožnost prema svetoj Majci svojoj.

A ti, prežalosna Majko, pomozi mi da se uvijek

spominjem muke Sina tvoga i da po njoj dođem

u nebo. Amen.

Oče naš - Zdravo Marijo - Slava Ocu.

Smiluj nam se, Gospodine! - Smiluj nam se!

63

Peta postaja

Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. - Jer

si po svojem svetom križu otkupio svijet.

Spasitelj je tako iznemogao da više ne može

nositi križ, ali tvrdo srce ljudsko nema smilovanja.

Isus je mnogoga bolesnika ozdravio, mnogomu

mrtvacu vratio život: sada sam treba pomoći, ali

mu nema nikoga u pomoć. Ne preosta, dakle, drugo

neprijateljima njegovim, već da prisile Šimuna

te pomogne Isusu nositi križ. O sretna li Šimuna!

A kako ti nosiš križ?

Pomolimo se. Premili moj Isuse! Prosvijetli

me svojom milošću da spoznam kolika je vrijednost

tvojega križa i daj mi milost da križ od tebe

meni poslani zagrlim i nosim drage volje dokle

god ti hoćeš. Amen.

Oče naš - Zdravo Marijo - Slava Ocu.

Smiluj nam se, Gospodine! - Smiluj nam se!

64

Šesta postaja

Veronika pruža Isusu rubac

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. - Jer

si po svojem svetom križu otkupio svijet.

Među silnom svjetinom koja se naslađivala

mukama Isusovim, našla se jedna pobožna žena te

požali Isusa. Ona mu pruži rubac da otare svoje

krvavo lice. A za nagradu vraća joj Spasitelj sliku

presvetog obraza svoga, utisnutu u rubac. Kako je

lijepo ogledalo dobila sveta Veronika! Ogledaj se

u to ogledalo često!

Pomolimo se. Predobri Isuse, koji si smrtnim

znojem lica svoga meni spasio život: daj, povrati

duši mojoj ljepotu koju je na krštenju primila! Daj

mi onako nježno srce kakvim ti je sveta Veronika

pružila rubac, pa i meni utisni u srce biljege muke

svoje. Amen.

Oče naš - Zdravo Marijo - Slava Ocu.

Smiluj nam; se, Gospodine! - Smiluj nam se!

65

Sedma postaja

Isus pada drugi put pod križem

Klanjamo ti se, Kriste i blagoslivljamo te. - Jer

si po svojem svetom križu otkupio svijet.

Eto i opet pada Isus da iz gliba grijeha podigne

tebe i sve ljude. Kako ga moraju boljeti rane

na presvetom tijelu! Ali još više negoli rane bole

ga tvoji grijesi u koje jednako padaš. Prigni već

jednom oholu glavu svoju, budi ,od srca ponizan i

nauči se Bogu za ljubav i za pokoru svojih grijeha

strpljivo podnositi svaki križ.

Pomolimo se. Ljubazni Isuse! Ti opet i padaš

pod teškim bremenom križa. Molimo te za boli što

si ih oćutio kod ovoga pada, uzdigni me iz grijeha

mojih i ne daj da se ikada visš u njih povratim.

Amen.

Oče naš - Zdrava Marijo - Slava Ocu.

Smiluj nam se, Gospodine! - Smiluj nam se!

66

Osma postaja

Isus tješi jeruzalemske žene

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. - Jer

si po svojem svetom križu otkupio svijet.

Bogoljubne žene požališe Isusa kad ga vidješe

svega krvava i izranjena i zato uzeše nad njim plakati.

A Isus im reče: »Kćeri jeruzalemske. Ne oplakujte

mene, nego oplakujte sebe i djecu svoju!« I

tebi Isus veli isto što je rekao ženama: »Ne oplakuj,

sinko, mene, nego oplakuj sebe i grijehe svoje!« A

gdje su tvoje suze da oplačeš grijehe svoje?

Pomolimo se. Premili Isuse, koji voliš da oplakujem

grijehe svoje negoli muke tvoje, daj mi milost

da skrušenim srcem oplačem grijehe i uvrede

što sam ti ih nanio i da zavrijedim veseliti, se s

tobom u kraljevstvu nebeskom. Amen.

Oče naš - Zdravo Marijo - Slava Ocu.

Smiluj nam se, Gospodine! - Smiluj nam se!

67

Deveta postaja

Isus pada treći put pod križem

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. - Jer

si po svojem svetom križu otkupio svijet.

Po treći put pada Isus pod križem, ali ga ne prestaje

nositi dok ne dovrši djelo spasenja ljudskoga.

Zašto ti nećeš da nosiš križ koji te vodi u nebo? U

križu je spasenje, u križu je zaštita i obrana, u križu

je život. Zato prigrli križ da živiš u vijeke.

Pomolimo se. Premili Isuse, koji si od silne

muke i po treći put pao pod križem, ali se opet pridigao

i prigrlio teški križ da dovršiš za me žrtvu,

daj mi jakosti i ustrajnost da sa strahom i trepetom

mislim na spasenje duše svoje i da me breme grijeha

ne obori u ponor vječni, odakle nema spasenja.

Amen.

Oče naš - Zdravo Marijo - Slava Ocu.

Smiluj nam se, Gospodine! - Smiluj nam se!

68

Deseta postaja

Isusa svlače

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. - Jer

si po svojem svetom križu otkupio svijet.

Gledaj kako krvnici Isusovi i odijelo s njega

svukoše. Oh, strahote! Gol stoji Bog koji sve odijeva!

Njegovo presveto i prečisto tijelo ruglu se izvrgava.

Zbog naše tašte gizde i puste taštine mora

on podnositi toliku sramotu; mora biti bez odijela

da nas zaodjene odijelom nedužnosti koju smo izgubili

sramotnim mislima, riječima i djelima.

Pomolimo se. Nedužni Isuse, koji si na Kalvariji

bio sramotno svučen, daj mi milost da i ja

svučem sa sebe staru zlu ćud i zle požude. Daj da

sve što je taštim ljudima slatko, meni bude gorko, a

ti jedini da mi budeš prava slast i utjeha. Amen.

Oče naš - Zdravo Marijo - Slava Ocu.

Smiluj nam se, Gospodine! - Smiluj nam se!

69

Jedanaesta postaja

Isusa pribijaju na križ

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. - Jer

si po svojem svetom križu otkupio svijet.

Promisli kako oštrim čavlima pribijaju na križ

svete ruke Isusove, koje su toliko dobra učinile ljudima!

Promisli kako mu probijaju noge, koje su

koračale jedino za spasenje ljudsko. Što si ti zaslužio

koji si rukama svojim toliko nepravde počinio;

koji si često stupao po zabranjenom i krivom putu!

Pravdi se Božjoj mora svakako potpuno zadovoljiti.

Bolje na ovom svijetu negoli na drugom.

Pomolimo se. Klanjam ti se, Isuse moj, i molim

te za svetu muku tvoju: daj da mi protrnu sva

uda od svetoga straha; daj da razapnem grešne požude

tijela svoga i da vazda budem tvoj. Amen.

Oče naš - Zdravo Marijo - Slava Ocu.

Smiluj nam se, Gospodine! - Smiluj nam se!

70

Dvanaesta postaja

Isus umire na križu

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. - Jer

si po svojem svetom križu otkupio svijet.

U groznim mukama visi Spasitelj na križu, a

neprijatelji ga njegovi još ruže i grde. Ali on ih ne

proklinje, već za njih moli: »Oče, oprosti im, jer

ne znaju što čine!« Opraštaš li i ti neprijateljima

svojim? Isus je umro da mi živimo. Smrću svojom

Isus je pobijedio smrt.

Pomolimo se. Strpljivi Isuse, koji si na križu

izdahnuo, molimo te, pritegni me k sebi na sveti

križ! Zaslužio sam nesretnu smrt, ali te molim za

pregorku smrt tvoju, smiluj mi se i daj da jednoć s

križem u ruci umrem u milosti tvojoj. Amen.

Oče naš - Zdravo Marijo - Slava Ocu.

Smiluj nam se, Gospodine! - Smiluj nam se!

71

Trinaesta postaja

Isusa skidaju s križa

Klanjamo ti se, Kriste i blagoslivljamo te. - Jer

si po svojem svetom križu otkupio svijet.

Promisli koliku je bol morala oćutjeti blažena

Djevica Marija kad joj mrtvo tijelo predragoga

Sina položiše u krilo! Grijeh probode mačem prevelike

žalosti majčino srce njezino. Oplači grijehe

svoje i žali Majku koja za te toliko trpi! Čuvaj se

ponovnog pada da je i opet ljuto ne ucviliš.

Pomolimo se. Rastužena Majko Isusova i

Majko moja! Molim te za onu preljutu bol što si

je pretrpjela kad si primila u krilo mrtvo tijelo božanskoga

Sina, primi i moju dušu na samrti u svoje

materinsko krilo! Amen.

Oče naš - Zdravo Marijo - Slava Ocu.

Smiluj nam se, Gospodine! - Smiluj nam se!

72

Četrnaesta postaja

Isusa polažu u grob

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. - Jer

si po svojem svetom križu otkupio svijet.

Pobožni Josip Arimatejac i Nikodem iskazaše

Spasitelju posljednju počast, položivši mu sveto

tijelo u novu grobnicu u kojoj ne bijaše još nitko

ukopan. No tijelo Isusovo nije ostalo u grobu. Domalo

je ustalo slavno iz groba i združilo se opet s

dušom. I tebe će jednom položiti u grob. Gledaj da

ti tijelo bude izmučeno trudom i naporom dobrih

djela da tako ustane slavno na vječni život.

Pomolimo se. Isuse, začetniče života, daj da na

tvom grobu oživim novim životom i da, obumrvši

posvema grijehu, s tobom jednoć uskrsnem na život

vječni. Amen.

Oče naš - Zdravo Marijo - Slava Ocu.

Snriluj nam se, Gospodine! - Smiluj nam se!

73

Završna molitva

Predobri Isuse, zahvaljujem ti na milosti koju

si mi udijelio pri ovoj pobožnosti. Primi ovu moju

bogoljubnost na slavu muke svoje, na zadovoljštinu

za grijehe moje, na utjehu i pomoć dušama u

čistilištu. O ne daj, Isuse, da neizmjerna vrijednost

presvete krvi tvoje bude za me izgubljena, nego mi

udijeli milost svoju i uvedi me iza ovoga života u

vječnu radost. Amen.

Hvaljen budi Isus Krist, raspeti naš Otkupitelj,

i njegova pod križem žalosna Majka Marija!

74

POHOD SVETOM OTAJSTVU

Isus boravi uvijek među nama, u svetohraništima

naših oltara. Daj, pokaži svom ljubav

prema njemu time da ga čće pohađaš u crkvi.

Upravi svoj pogled prema žrtveniku, pred kojim

gori crveno vječno svjetlo i moli:

Klanjamo ti se, presveti Gospodine Isuse Kriste,

ovdje i u svim tvojim crkvama koje su po cijelom

svijetu i blagoslivljamo te, jer si svojim svetim

križem otkupio svijet.

O sveta gozbo, na kojoj se Krist blaguje, slavi

se spomen muke njegove, duša se napunja milošću

i daje nam se zalog buduće slave!

Kruh s neba dao si njima;

Koji svaku slast u sebi ima.

Pomolimo se. Bože, koji si nam u divnom Sakramentu

ostavio uspomenu muke svoje, podaj

nam, molimo, tako častiti sveta otajstva tijela i

krvi tvoje da vazda osjećamo u sebi plod otkupljenja

tvojega. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.

Amen.

75

DUHU SVETOM

Na početku školske godine pomoli se Duhu

Svetom za rasvjetljenje pameti. Ali i inače prije

važnih poslova treba se pomoliti trećoj božanskoj

osobi.

O dođi, Stvorče, Duše Svet;

pohodi duše vjernika,

poteci višnjom milosti

u grudi štono stvori ih.

Ti nazivaš se Tješitelj,

blagodat Boga Svevišnjeg,

studenac živi, ljubav, plam

i pomazanje duhovno.

Zapali svjetlo u srcu,

zadahni dušu ljubavlju.

U nemoćima tjelesnim

potkrepljuj nas bez prestanka.

Pošalji Duha svojega i postat će.

76

I obnovit ćeš lice zemlje.

Pomolimo se. Bože, koji si svjetlošću Duha

Svetoga poučio srca vjernih, daj da u istom Duhu

što je pravo mislimo i njegovoj se utjehi vazda radujemo.

Po Kristu Gospodinu našem, Amen.

ANĐELU ČUVARU

Dragi moj anđele čuvaru! Ja te, istina, ne vidim,

ali nam je Isus rekao da svatko od nas ima

anđela čuvara. Sveta nas vjera uči da su anđeli jaki,

mudri i predobri nebeski duhovi. Sveti anđeli su

toliko uzvišeni, da smiju biti počasna četa samoga

Božjeg Veličanstva.

Koliko sam sretan da mi je dragi Bog dao tako

dobra, sveta i jaka čuvara! Zaista moram uvijek

nastojati da budem vrijedan takva zaštitnika. Zato

te molim, dragi moj anđele, pomozi mojoj slabosti!

Čuvaj me u svakom času moga života. Molim te da

me najprije čuvaš od svakoga grijeha, a posebno

od smrtnoga. Čuvaj mi i tijelo od svake nesreće.

Budi moj najbolji prijatelj da ja, tvoje slabo i bijed77

no zemaljsko dijete, uvijek uživam tvoju ljubav. A

još te molim najtoplije, dovedi me iza ovoga života

u sveto Božje društvo u nebo da s tobom i drugim

svetim duhovima i svecima pjevam pjesmu hvale

vječnom Bogu. Amen.

ZA SV. OCA PAPU, BISKUPE I

SVEĆENIKE

Nikada nemoj zaboraviti da si, kao vjernik,

član i dijete svete Katoličke Crkve. Samog Isusa

vidljivo zastupa kao njegov zamjenik na zemlji naš

zajednički otac sveti Otac Papa. Njemu pomažu u

vođenja naših duša kardinali, nadbiskupi, biskupi

i svećenici. Među svećenicima posebno se brine

za vjernike tvoga mjesta tvoj župnik. Sve njih često

uključi u svoje molitve.

Isuse, naš Veliki Svećeniče, koji si služio svoju

veliku i pravu svetu žrtvu na Posljednjoj večeri

i na krvavom oltaru svetoga križa, - tebe molim

za svetoga Oca Papu i za sve biskupe i svećenike

cijeloga svijeta. Znam da imadem na ovom svijetu

78

svoga najboljeg i najvećeg duhovnog oca; svetog

Oca Papu, koji nosi na svojim ramenima velik teret,

jer se brine za svetu vjeru i svetu Crkvu po

cijelom svijetu. Pomozi mu, dragi Isuse, da bude

tvoj dostojan zamjenik i zastupnik na zemlji. Podaj

mu snage, milosti i utjehe, da ne klone pod svojim

teretom i pred navalama protivnika svete vjere.

Molim te i za tvoje i naše biskupe i svećenike,

koji se kao naši duhovni pastiri trude oko naših neumrlih

duša. Daj im, Isuse, snage i milosti da budu

zaista najbolji pastiri koji su pripravni za naše duše

dati i život, kao što si ti govorio za prave pastire u

svetom Evanđelju.

A nama vjernicima daj mnogo ljubavi prema

našim duhovnim pastirima da ih slušamo kao svoje

oce, da ih pomažemo u svim njihovim plemenitim

nastojanjima i da im budemo dobrohotni pomagači

u radu za svetu vjeru.

Daj, Gospodine, da svi mi zajedno budemo

tvoja dobra i složna obitelj na zemlji. Daj da budemo

kao onaj sveti i sjajni grad na gori, koji će

svojim dobrim primjerom privlačiti k tebi sve nevjerničke

duše. Amen.

79

MOLITVA DA BUDE ŠTO VIŠE

SVEĆENIKA

Dragi Isuse, sveta me vjera uči koliko si ti

milosti pripravio svima nama svojom svetom mukom

i smrću na križu. Ali me sveta vjera uči i to

da većinu svojih svetih milosti dijeliš svima nama

po rukama svećenika. Po njima nam opraštaš grijehe,

po njima nam prinosiš svoju svetu žrtvu na

oltarima i dijeliš svoje sveto tijelo u svetoj pričesti.

Po njima nam dijeliš i druge svete sakramente. Oni

nas uče tvoju svetu nauku i vode naše duše putem

spasenja.

Ti si nekada - kad si proročki gledao u buduća

vremena - zavapio: »Žetva je velika, a radnika

malo. Molite gospodara žetve (a to je Bog) da pošalje

što više radnika u svoju žetvu.« Zato ja slušam

tvoj glas i molim se od svega srca dragom Bogu

za sve one koji žele biti svećenici. Daj im, Bože,

pomoći da svladaju sve zapreke i da postanu dobri

svećenici. Molim te još da u što više srdaca probudiš

volju za sveto svećeničko zvanje. Molimo se za

sve one koji se školuju u sjemeništima, bogoslovijama

i samostanima, da sveta Crkva dobije što više

80

dobrih radnika na njivi Gospodnjoj, a mi vjernici

što više dobrih duhovnih pastira. Amen.

Znaš li kako netko postaje svećenikom? Bog

mu najprije daje u srce volju za to, onda se takav

mladić školuje u sjemeništima, polazi bogoslovske

nauke i na kraju mu biskup polaganjem ruku

podijeli svećenički red. Mladiću, možda i tebe

Bog zove u svećenike? Spremno mu se odazovi.

A možda vas Bog zove u samostan a čak možda

i u misije?

ZA BOLESNIKE

Dragi Isuse, ti si tako rado pomagao bolesnicima

te ih svojim čudesnim riječima ozdravljao. I

ja bih želio imati tako dobro srce prema svakom

bolesniku i nemoćnom. Želim pomoći, gdje god

mogu, svakom bolesniku i siromahu ili darom ili

lijepom riječju ili bilo kako drugačije, jer u njima

treba da gledam tebe, Isuse.

Molim te, Gospodine, za sve bolesnike cijelog

svijeta, poznate i nepoznate, da im podaš jakost i

81

strpljivost kakvu si ti pokazao u svojoj svetoj muci

na križu. Neka im svako trpljenje bude na korist

duše. Potakni ih da često misle na tebe, našega trpećeg

Spasitelja, pa da im tvoja sveta muka bude

utjeha i jakost u bolima.

Osobito te molim, Isuse, da nijedan bolesnik

ne umre bez tvojih svetih sakramenata, nego da

njima bude okrijepljen na putu u blaženu vječnost.

Amen.

Žalosna Majko Marijo, koja si pod križem na

svom krilu držala i suzama umivala mrtvo tijelo

svoga božanskog Sina, pomozi i utješi sve bolesnike.

Amen.

ZA UMIRUĆE

Na svijetu umire svaki dan oko 100.000 ljudi.

Kolika brojka! Od toga su dvije trećine pogani, a

ostalo kršćani. Ako su pogani živjeli po najboljem

glasu svoje savjesti, mogu se spasiti. Ali koliki

od tih sto tisuća koji su kršćani umiru u smrtnom

grijehu? Neki umiru sasvim nepripravno pod ko82

tačima auta, u rudnicima ili padnu nenadano od

srčane kapi. Jesu li se spasili ili pali u pakao? Pomoli

se često za ovakve nesretnike!

Preblagi Isuse, ljubitelju duša, molim te da

opereš svojom krvlju duše grešnika cijeloga svijeta

koji su sada na umoru te će još danas umrijeti.

Molim te, dragi Isuse, udijeli svim umirućima

milost da prije smrti skrušeno ispovjede svoje grijehe

i prime kao popudbinu tvoje sveto tijelo i svetu

pomast. Ako to ne mogu, barem da se u smrtnoj

pogibelji savršeno pokaju za svoje grijehe, pa im ti

zbog svoje svete muke oprosti i milostivo ih primi

u blaženu vječnost.

Presveto Srce Isusovo, smiluj se umirućima.

Božansko Srce Isusovo, obrati grešnike, spasi

umiruće, izbavi duše iz čistilišta.

O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj

nas od paklenog ognja i privedi u raj sve duše, a

osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.

83

ZA VJERNE MRTVE

Lijepo je kada se moliš za preminule. Duše

koje ti spasiš ili pomogneš svojim molitvama, svetim

misama ili pričestima, vratit će ti obilno ljubav

kad stignu u nebo. Osobito je plemenito moliti

za duše za koje možda nitko ne moli.

Za sve pokojne

Pomolimo se. Bože stvoritelju i otkupitelju

svih vjernih, udijeli dušama i sluga i službenica

svojih otpuštenje svih grijeha da oproštenje - koje

su vazda željele - pobožnim molitvama postignu.

Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Za kojeg pokojnika posebno

Pomolimo se. Molimo te, Gospodine, udostoj

se dušu službenika svojega... (službenice svoje...)

pridružiti svecima i odabranicima svojim i orosi je

trajnom rosom milosrđa svojega. Po Kristu Gospodinu

našem. Amen.

Oče naš. Zdravo Marijo.

84

Pokoj vječni daruj im, Gospodine - i svjetlost

vječna svijetlila im. Počivali u mini. Amen.

ZA RODITELJE

Dragi Bože, ja znam da si ti naš zajednički

otac. Ali znam i to da si ti meni dao moje drage

roditelje koji se toliko brinu za mene. Njima nije

ništa preteško učiniti za mene. Daj i meni takvu

ljubav prema njima. Daj da ih uvijek štujem, slušam.

Čuvaj me da ih nikada ne rasrdim i ne ražalostim

svojom neposlušnošću ili zloćom. Ne daj

da im ikada budem na sramotu svojim zlim ponašanjem

ili zlim životom. Daj da im uvijek budem

pokoran i odan.

Dragi Bože, usrdno te molim da mojim dragim

roditeljima bogato naplatiš svu njihovu ljubav

prema meni i sve žrtve i muke koje oni podnose za

mene. Daj da sve što za mene učine bude za spas

njihove duše i za njihov vječni život. Amen.

85

ZA PRIJATELJE I PRIJATELJICE

Dragi Bože, ja imam mnoge prijatelje i prijateljice

s kojima sam dobar, a i oni su meni dobri.

Molim te i za i njih. Čuvaj ih i štiti svojom milošću.

Najviše te molim da ih čuvaš od svakoga

grijeha i da budu vjerni tebi i tvojoj svetoj Crkvi.

Ne daj da se ikada s njima posvadim, nego da im

znam sve oprostiti. Ne daj Bože, da ikada od njih

što zla naučim, nego da jedan drugoga uvijek potičemo

na dobro.

Molim te, dragi Bože, i za onu djecu i mlade

koje roditelji ne daju kršćanski odgajati, a nisu

možda čak niti kršteni. Privuci ih ti, Bože, k sebi

da te upoznaju, zavole i sa mnom zajedno tebi služe.

Amen.

MOLITVA DA OSTANEM

ČVRST U VJERI

Dragi Isuse, želim kroz čitav svoj život biti

tvoje vjerno dijete. Nikada neću odstupiti od puta

kojim me ti po svojoj svetoj Crkvi vodiš, makar se

86

na me survale sve bure ovoga svijeta. Želim biti

junak svete vjere, kao što su bili sveti apostoli,

sveti mučenici i toliki drugi sveci. Isuse, vodi me

pravim putem k vječnom spasenju. Amen.

MOLITVE, ISTINE I POUKE

Križanje

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga Amen.

Oče naš

Oče naš, koji jesi na nebesima,

sveti se ime tvoje.

Dođi kraljevstvo tvoje.

Budi volja tvoja,

kako na nebu, tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas

i otpusti nam duge naše,

kako i mi otpuštamo dužnicima našim.

87

I ne uvedi nas u napast,

nego izbavi nas od zla. Amen.

Zdravo Marijo

Zdravo, Marijo, milosti puna,

Gospodin s tobom,

blagoslovljena ti među ženama

i blagoslovljen plod utrobe tvoje. Isus.

Pet crkvenih zapovijedi

1. Svetkuj zapovjedne blagdane i slušaj pobožno

svetu misu u nedjelje i zapovjedne blagdane.

2. Posti zapovjedne poste i u određene dane ne

mrsi.

3. Svake se godine najmanje jedanput ispovjedi

i o Uskrsu pričesti.

4. Drži se ženidbenih zakona svete Crkve.

5. Doprinosi za crkvene potrebe.

88

Sedam svetih sakramenata

1. Krštenje

2. Potvrda

3. Sveta pričest

4. Ispovijed

5. Bolesničko pomazanje

6. Svećenički red

7. Ženidba

Čin vjere

Vjerujem čvrsto sve što je Isus Krist učio i što

sveta Katolička Crkva predlaže vjerovati, jer si to

objavio ti Bože, koji si nepogrešivo istinit. U toj

vjeri želim živjeti i umrijeti. O Bože, umnoži moju

vjeru!

Čin ufanja

Ufam se u te, Bože moj, da ćeš mi po zaslugama

Isusove muke i smrti i po mojim dobrim djelima,

učinjenima tvojom pomoću, oprostiti grijehe i

89

dati nebesku slavu. A to se ufam zato, jer si to obećao

ti, Bože moj, koji si u svojem obećanju stalan i

vjeran. O Bože, učvrsti moje ufanje.

Čin ljubavi

Ljubim te, Bože moj, svim svojim srcem i dušom

više nego sve drugo na svijetu, jer si dostojan

svake ljubavi; i radi tebe ljubim svoga bližnjega

kao sama sebe. O Bože, užezi ognjem ,svoje ljubavi

moje srce!

90

PJESME

OČE NAŠ DOBRI, U TE VJERUJEMO, *

Koji si na nebu kao i na zemlji * Jedan u Boštvu a

troj si u Trojstvu, * Sav na svem svijetu.

Mi tvoji sluge stvoreni od Tebe, * Po Tvom

smo Sinu spašeni od pakla. * Od Svetog Duha krstom

posvećeni, * Za djecu Tvoju.

Od sviju zala Ti nas. Bože, brani, * Vodi nas

stazom kreposnog života, * K nebeskoj slavi daj

nam doći svima * Živjeti s Tobom!

SA NEBESA SAD ĆE DOĆI * Veličanstvo,

Isus Bog, * Pozdravimo smjerno njega * Iz dubine

srca svog! * S riječma svetim misničkima * On će

sići k nama svima * Na žrtvenik sveti svoj.

Primi, Bože, prikazanje, * Što iz ruku misničkih

* Žrtvujemo za priznanje, * Da nas ljubiš očinski.

* Oče sveti, žrtvu ovu * Pretvori u Isusovu *

Krv i tijelo presveto!

O Isuse, Tijelo tvoje * Primit želim vrlo rad, *

91

da se s tobom ujedinim * I okrijepim dušu sad; *

Ali toga nisam vrijedan, * Da, u grijehu dok sam

bijedan, * K meni grešnom dođeš ti.

SPASITELJU DOBRI ISUKRSTE * Ti si dobar

pastir stada svog * Ti nad njime lebdiš, bdiješ,

paziš * Da ga ništa ne zadesi zlog.

I ja hoću biti ovca tvoja, * Vjerno ići za tobom

ću svud; * Glas ću slušat premili tvoj vazda, * Nit

od tebe ja ću ići kud.

Zapovijedi tvoje svete Crkve * Vršit ću od

sveg srca rad; * Volim trpjet sve zlo na tom svijetu.

No uvrijedit grijehom tebe kad.

BRAĆO MOJA RADUJMO SE Bog je tu, Bog

je tu, Bog je tu! * Braćo moja radujmo se Bog je tu,

da On je s nama tu.

Ne brinite se tjeskobno jer sami niste vi * u

molitvama s pjesmama zahvaljujte mu svi. DA!

Braćo moja...

Da živimo u miru i kad nas tišti zlo. * Jer Bog

92

nas uvijek vodi i svladat ćemo to. DA!

Naš prijatelj nek bude Bog Izraelov vijek, * On

dat će da mir i ljubav obuzmu čitav svijet. DA!

ZDRAVO TIJELO ISUSOVO, na oltaru posvećeno;

Zdravo Tijelo Isusovo, Svetim Duhom upućeno!

Zdravo Tijelo Isusovo, od Djevice porođeno!

Zdravo Tijelo Isusovo, u jaslice položeno!

Zdravo Tijelo Isusovo, velegorko izmučeno!

Zdravo Tijelo Isusovo, za nas na križ pribijeno!

Zdravo Tijelo Isusovo, mrtvo u grob sahranjeno!

Zdravo Tijelo Isusovo, treći danak uskrsnulo!

Zdravo Tijelo Isusovo, nam za hranu svima

dano!

93

ODZIVAM SE, ISUSE, * Jer Ti mene zoveš *

Jer Ti mene hoćeš: * Ave Jesu!

Dolazim Ti, Isuse, * Jer Ti mene tražiš. * Jer Ti

mene paziš, * Ave Jesu!

Gledam u Te, Isuse, * Jer Ti mene tješiš, * Jer

Ti mene krijepiš: * Ave Jesu!

Ljubim Tebe, Isuse, * Jer Ti mene ljubiš, * Jer

Ti mene žudiš: * Ave Jesu!

MOJ ISUSE! RASKRILJUJEM K TEBI

RUKE * Da se sjetiš svoga križa, svoje muke.

Moj Isuse! Otvaram ti usta svoja, * Da sve čuješ

što mi želi duša moja.

Moj Isuse! Otkrivam ti srce svoje, * Prijestolje

da sveto nađeš u njem svoje.

Moj Isuse! Uzdižem Ti bolne oči; * Zvijezdo

moja, svijetli meni u toj noći.

UZMITE, JEDITE, moje vam Tijelo to je, *

Uzmite, pijte, svi, evo vam Krvi moje! * Spasitelj

reče to, njegova riječ bi dosta, * Tijelo i sveta Krv

94

u taj čas namah posta.

Danas, kroz vjekove, u crkvi isto biva, * Međ

nama, sretni smo, imamo Krista živa! * Kada nas

žića put hoće da jadom smrvi, * štita gle Kristova:

Tijela mu, svete Krvi!

KLANJAM TI SE SMJERNO, tajni Bože naš

* što pod prilikama tim se sakrivaš * Srce ti se

moje sasvim predaje * jer dok promatra te, svijest

mu prestaje.

Vid i opip, okus varaju se tu * al' za čvrstu

vjeru dosta je što čuh. * Vjerujem u svemu Kristu

Bogu svom, * istine nad ovom nema istinom.

Isuse, kog sad mi krije veo taj * žarku želju,

molim, ti mi uslišaj: * daj da otkrito ti lice ugledam

* i u slavi tvojoj blažen uživam. * Amen.

DIVNOJ DAKLE TAJNI OVOJ klanjamo se

smjerno mi, * stari zakon žrtvi novoj nek se sada

ukloni, * vjera duši čovjekovoj nek spoznanje dopuni.

95

Bogu Ocu, Bogu Sinu hvala s pjesmom radosnom,

* slavimo im veličinu, častimo ih dušom

svom, * k Duhu Svetom nek se vinu glasi s dikom

jednakom, Amen.

SRCE BOŽANSKO ISUSA MOGA, Daj da

sve više ljubim te ja. * Ti si veselje naroda svoga.

* Ti moga žica nada si sva. Srce božansko...

K tebi ću hitit u svako doba * Danju i noću

tebe ću zvat, * Ti ćeš mi biti nada do groba, * Ti

ćeš mi duši pokoja dat. Srce božansko...

DO NEBESA NEK SE ORI * Naših grudi

gromki glas; * Neka jeknu rajski dvori, * Nek nas

čuje Isus spas.

Pripjev: Isukrste, Srcu tvom * S nama naš se

kune dom: * Dušom, tijelom vijek sam tvoj * Za

krst časni bijuć boj!

Čujte, puci, širom svijeta, * Oci naši, čujte

sad! * čujte, sluge pakla kleta, * Kako Hrvat kliče

mlad.

96

Stijeg Hrvata Srce Krista; * Tu nam rudi sreća,

spas; * Tu sloboda zlatna blista; * Tu se ori slavski

glas.

DJEVICE NEVINA, MAJČICE BLAGA *

Pogledaj ovaj nevoljni svijet, * Koj' Te zaziva,

Majčice draga, * I moli za Tvoj zagovor svet.

Ah, ne ogluši se, u slili, Djevo, * Ponizne molbe,

smjerni nam glas; * Zaštiti bijedne grešnike

evo, * što pomoć ištu u ovaj čas.

Ljubljena Djevice, ti srećo naša * Gdje put je

pravi, vodi nas vijek; * Molba nek sveta tvoja donaša

* Blagoslov svima, bolnima lijek.

Prečiste Djevice, Isusa moli, * Da nas po smrti

primi u raj; * Da nam za patnje suzne te doli * U

carstvu svome utišavaj.

ČUJ NAS MAJKO, * nado naša. * k tebi vapijemo

svi * svak ti srce sad iznaša * srce puno

ljubavi.

Pripjev: Primi, primi, mila majko,naša srdašca,

97

* to je sve što mogu dati tvoja dječica.

Sretan onaj koj' te hoće * svojom zvati majčicom

* jer od svake ti ćeš zloće * zaštitom ga branit

svom.

LJILJANE BIJELI NEBESKOG KRAJA, *

Ljepši i draži no sunašca sjaj, * Mirisni cvijete

vječnoga raja, * Kraljice neba, pomoć nam daj.

Pripjev: Majčice, čuj svoje dječice glas, * Brani

i štiti nas, moli za nas.

S čudesnog kipa milosti cvijeće * Sipala ti si

na hrvatski dom, * Zanosno narod do tebe kreće *

Moleć se tebi i Sinu tvom.

Ispred tvog kipa drhtavih grudi * Roneći suze

mi vapimo svi: * Hvala ti. Majko od nas vijek budi,

* Tko će nam pomoć, ako ne ti.

ZDRAVO DJEVO SVIH MILOSTI PUNA, *

Vječnog sunca ogrnu te sjaj; Oko čela zvjezdana ti

kruna, * ispod nogu stenje pakla zmaj.

Pripjev: Rajska Djevo, kraljice Hrvata, * Naša

98

majko, naša zoro zlata, * Odanih ti srca primi dar,

* Primi čiste ljubavi nam žar.

Blažena si, jerbo sva si čista, * Zmijin dah ne

okuži ti grud; * Zvijezda sreće i nama da blista, *

Noći grijeha mrak rasprši hud.

99

SADRŽAJ

JUTARNJA MOLITVA ................................4

VEČERNJA MOLITVA ...............................6

ANĐEOSKO POZORAVLJENJE................8

DNEVNE MOLITVE .................................11

SVETA MISA .............................................15

SVETA PRIČEST .......................................29

SVETA ISPOVIJED ...................................32

OBNOVA KRŠNOG ZAVJETA .................38

POBOŽNOST SRCU ISUSOVU ...............41

Litanije Srca Isusova ..................................41

Posveta Srcu Isusovu ..................................45

Zlatna krunica .............................................45

POBOŽNOST MAJCI BOŽJOJ .................46

Litanije Majke Božje ..................................47

Zdravo Kraljice ...........................................51

Spomeni se ..................................................51

O Gospođo moja .........................................52

Krunica Majke Božje ..................................52

100

Kraljice svete krunice .................................54

POBOŽNOST SVETOM JOSIPU .............55

Litanije sv. Josipa........................................55

Za svetu čistoću ..........................................58

KRIŽNI PUT ..............................................58

RAZLIČITE MOLITVE .............................74

Pohod svetom Otajstvu ...............................74

Duhu Svetom ..............................................75

Anđelu čuvaru .............................................76

Za sv. Oca papu, biskupe i svećenike .........77

Da bude što više svećenika .........................79

Za bolesnike ................................................80

Za umiruće ..................................................81

Za vjerne mrtve ...........................................83

Za roditelje ..................................................84

Za prijatelje i prijateljice .............................85

Da ostanem čvrst u vjeri .............................85

MOLITVE, ISTINE I POUKE ...................86

PJESME ......................................................90