Molitva Bezgrešnoj od Čudotvorne medaljice

O naša ljubljena Gospođo od Čudotvorne medaljice,
Ti si se pokazala s.Katarini Labure kao posrednica
između ljudi i Boga,čuj me zazivam Te !/stavi nakanu/
U Tvoje majčinske ruke polažem sve svoje vremenite i
duhovne potrebe i pouzdajem se u Tvoju milost, koju
se usuđujem prositi od tvoje dobrote.
Ponizno te molim da o tome govoriš sa svojim božanskim
Sinom i Njega za uslišanje zamoliš,pa ako to Njegovoj
svetoj volji odgovara i ako je to mojoj duši na spasenje,
usliši me! Kada Ti svoje moleći ruke Gospodinu podižeš,
udostoj se,o močna Djevice,zauzeti se i za mene i
zaogrni me u svoje milosne zrake!Tako će moja duša
biti u svjetlu i toplini Tvojih zraka milosti oslobođena
od svih grijeha.Čista i radosna slijedit će Tvoje kreposti
do dana kada ćeš me Ti na nebeskim vratima primiti!Amen.

O MARIJO,BEZ GRIJEHA ZAČETA,MOLI ZA NAS KOJI SE TEBI UTJEČEMO I ZA SVE ONE KOJI SE TEBI NE UTJEČU,A
NAROČITO ZA NEPRIJATELJE SVETE CRKVE,I ZA SVE ONE
KOJI SU TEBI PREPORUČENI.

 29.5.2012.