MOLITVA SVETOM MIHAELU, ARKANĐELU


Sveti Mihaele, arkanđele, brani nas u boju; proti pakosti i zasjedama đavolskim budi nam zaklon! Neka mu zapovjedi Bog, ponizno molimo, i ti, vojvodo vojske nebeske, Sotonu i druge duhove zlobne koji svijetom obilaze na propast duša božanskom jakošću u pakao protjeraj!
Amen!
IZVORNA MOLITVA SV.MIHAELU ARKANĐELU
IZVORNA MOLITVA SV.MIHAELU.doc
Microsoft Word Document 37.5 KB

 

IZVORNA MOLITVA SV. MIHAELU

«Podigni Bolno Raspelo koje sam ti dao protiv sila tame i izmoli ovu molitvu sa znakom

križa. Učini ovo u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Pobijedit ćeš... Reci ovu molitvu

svakog dana, jer veliki je boj.»(Moli se držeći uvis Raspelo)

O Slavni Kneže Nebeskih Vojska, Sveti Mihaele Arhanđele, obrani nas u kušnji i užasnom boju protiv Vrhovništava i Vlasti, protiv zlih duhova. Priteci u pomoć

čovjeku kojeg je Svemogući Bog stvorio besmrtnim na svoju sliku i priliku i otkupio od sotonske tiranije uz visoku cijenu. Vodi danas boj Gospodnji zajedno sa

svetim anđelima, kao što si već pobijedio vođu oholih anđela, Lucifera i njegove otpadničke čete, koje su bile nemoćne da odole tebi, niti je više bilo mjesta za njih na Nebu. Ta okrutna stara zmija koja se naziva đavao ili sotona, koji zavidi cijeli svijet, bačena je u bezdan sa svojim anđelima. Čuvaj se, ovaj stari neprijatelj i

ubojica ljudi ohrabrio se i preobrazio u anđela svjetla, radoznalo obilazi svijetom sa svim mnoštvom zlih duhova koji su nagrnuli na zemlju da unište bez traga

Ime Božje i Njegova Krista, da porobe, ubiju i bace u vječno prokletstvo duše kojima je namijenjena kruna vječne slave. Ovaj opaki zmaj izlijeva, kao najnečistiju

bujicu, otrov na ljude izopačena uma i pokvarena srca, duha laži, bezbožnosti,huljenja i kužna daha i svakog poroka i nemorala.

Ovi vrlo lukavi neprijatelji ispunili su i opajali Crkvu sa žuči i gorčinom, Zaručnicu Neokaljanog Jaganjca, i položili bezbožne ruke na njezine najsvetije posjede.

Na samom Svetom Mjestu, gdje je Sveta Stolica najsvetijeg Petra i Katedra Istine ustanovljene kao svjetlo svijeta, podigli su prijestolje svog odvratnog bezboštva

s pokvarenom zamisli da kad je Pastir udaren, stado se može raspršiti.Ustani onda nepobjedivi Kneže, pritekni u pomoć Božjem narodu i donesi pobjedu

protiv napada izgubljenih duhova. On te časti kao svoga Zaštitnika i Sveca;u tvojoj svetoj slavi Crkve kao njezinu obranu protiv podmuklih sila pakla; tebi

je Bog povjerio duše ljudi da budu uvedene u nebesko blaženstvo. Moli se Bogumira da bi On onemogućio sotonu da nas dalje drži u ropstvu i škodi Crkvi. Prikaži

naše molitve pred Previšnjim Bogom tako da bi one što prije zadobile milost pred licem Gospodina; svladavanjem zmaja, stare zmije, koja je đavao ili sotona,

opet ga učini zarobljenikom bezdana, kako više ne bi zavodio narod. Amen.

R. Evo križa Gospodnjega, bježite stranke protivnikove.

O. Pobjedi lav od plemena Judina, korijen Davidov!

R. Neka bude Tvoje milosrđe nad nama, o Gospodine.

O. Kako se ufamo u Tebe.

R. Gospodine, usliši moju molitvu.

O. I neka moj vapaj k Tebi dođe.

Pomolimo se!

O Bože, Oče našega Gospodina Isusa Krista, zazivamo Tvoje Sveto Ime i kao molitelji usrdno tražimo Tvoju blagost, da bi se Ti po zagovoru Marije, uvijek Djevice,

Prečiste i Naše Majke i slavnog Svetog Mihaela Arhanđela, udostojao pomoći nam protiv sotone i svih drugih nečistih duhova koji lutaju svijetom da naškode

ljudskom rodu i unište duše. Amen.

 

Čin posvete sv. Mihaelu arhanđelu
Plemeniti kneže svih anđeoskih korova i cijenjeni vođo vojske Gospodnje, gorljivi ljubitelju slave Gospodnje i strahu pobunjenih anđela, sv. Mihaele Arhanđele, želeći biti u broju tvojih štovatelja, danas ti se u potpunosti predajem. Stavljam sebe samoga ,svoj posao , svoju obitelj, prijatelje i sve što mi pripada pod tvoju budnu zaštitu. To što nudim vrlo je malo, buduću da sam ja jadni grešnik ali, molim te ti nagradi ljubav moga srca. Sjeti se, da sam od danas pod tvojom budnom zaštitom, te moraš biti uza me cijeloga moga života. Pribavi mi oproštenje mojih brojnih i teških grijeha, daj da od srca ljubim svoga Boga i dragog spasitelja Isusa, moju dragu majku Mariju, sve ljude i moju braću koji su ljubljeni od Oca a otkupljeni od Sina. Isprosi mi milosti koje su mi potrebne da bih zaslužio krunu slave. Brani me uvijek od neprijatelja moje duše a posebno u zadnjem trenutku mojega života. Dođi tada, slavni Arhanđele, pomozi mi u borbi i odagnaj daleko od mene u ponor pakla onog oholog palog anđela kojeg si pobjedio u nebeskoj borbi.Predstavi me tada, pred prijestoljem Božjim da bih mogao, s tobom sv. Miheale i sa svim anđelima, pjevati hvalu, čast i slavu u vijeke vjekova. Amen
Molitva

Anđele koji predsjedaš sveopćoj straži svih anđela zemlje, nemoj me napustiti. Koliko sam te puta povrijedio svojim grijesima! Molim te usred pogibelji koje okružuju moju dušu, daj mi svoju podršku protiv zlih duhova koji nastoje da me bace kao plijen zavodničkoj zmiji, zmiji sumnje i koji, preko tjelesnih napasti, pokušavaju zarobiti moju dušu. Ne prepusti me lukavim udarcima neprijatelja koji je toliko strašan koliko i okrutan. Učini da mogu otvoriti svoje srce tvojim slatkim nadahnućima, nanovo ih oživljavajući svaki put kad se bude činilo da se gasi u meni sigurnost tvoje ljubavi. Učini da u moju dušu siđe jedna iskra preugodnog plamena koji izgara u tvome srcu i srcu tvojih anđela. Daj da na koncu ovoga jadnoga i kratkoga zemaljskog života, mogu doći i uživati vječno blaženstvo u Isusovu Kraljevstvu gdje ću ga onda ljubiti, blagoslivljati i radovati mu se. Amen

Anđeoska krunica
Ljubeći medaljicu...
Bože u pomoć mi priteci.
Gospodine pohiti da mi pomogneš.
Slava Ocu....
Sveti Mihaele Arhanđele, brani nas u boju da budemo spašeni na posljednjem sudu...
- slijedi čitanje prvom koru anđela i na lik Majke Marije u središtu krunice moli se jedan Oče naš kao početak krunice, te tri Zdravo Marije na sljedeća tri pripadajuća zrnca.
Pozdrav prvom koru anđela
Po zagovoru sv. Mihaela arhanđela i nebeskog kora Serafina udostoj se, Gospodine, uspaliti u nama oganj savršene ljubavu svoje. Amen
1 Oče naš, 3 Zdravo Marije... prvom koru anđela
Pozdrav drugom koru anđela
Po zagovoru sv. Mihaela Arhanđela i nebeskog kora Kerubina udostoj se gospodine udijeliti nam milost, da napustimo put grijeha, te krenemo putem krščanske savršenosti. Amen
1 Oče naš, 3 Zdravo Marije... drugom anđeoskom koru
Pozdrav trećem koru anđela
Po zagovoru sv. Mihaela arhanđela i svetog kora Prijestolja, ulij Gospodine u naša srca i duh prave i iskrene poniznosti. Amen
1 Oče naš, 3 Zdravo Marije...trećem anđeoskom koru
Pozdrav četvrtom koru anđela
Po zagovoru sv. Mihaela Arhanđela i nebeskog kora Gospodstava udijeli nam Gospodine milost, da nadvladamo naša osjetila i ispravimo naše iskvarene strasti. Amen
1 Oče naš, 3 Zdravo Marije...četvrtom anđeoskom koru
Pozdrav petom koru anđela
Po zagovoru sv. Mihaela Arhanđela i nebeskog kora Vlasti, udostoj se Gospodine zaštititi naše duše od zasjeda i napasti đavla. Amen
1 Oče naš, 3 Zdravo Marije...petom anđeoskom koru
Pozdrav šestom koru anđela
Po zagovoru sv. Mihaela arhanđela i kora čudesnih nebeskih Moći, ne daj Gospodine da podlegnemo napastima, nego nas oslobodi od zla. Amen
1 Oče naš, 3 Zdravo Marije...šestom anđeoskom koru
Pozdrav sedmom koru anđela
Po zagovoru sv. Mihaela arhanđela i nebeskog kora Poglavarstava ispuni, Gospodine naše duše pravom i iskrenom poslušnošću. Amen
1 Oče naš, 3 Zdravo Marije... sedmom anđeoskom koru
Pozdrav osmom koru anđela
Po zagovoru sv. Mihaela Arhanđela i nebeskog kora Arhanđela, udijeli nam Gospodine, dar ustrajanosti u vjeri i u dobrim djelima. Amen
1 Oče naš, 3 Zdravo Marije...osmom anđeoskom koru
Pozdrav devetom koru anđela
Po zagovoru sv. Mihaela Arhanđela i nebeskog kora svih Anđela udostoj se Gospodine, udijeliti nam milost, da nas oni u sadašnjem životu čuvaju, a zatim da nas uvedu u vječnu slavu.Amen
1 Oče naš, 3 Zdravo Marije... devetom anđeoskom koru, te na kraju 4 × Oče naš na svaku od četiri zrnca krunice, ( prvi na čast sv. Mihaelu, drugi na čast sv. Gabrijelu, treći na čast sv. Rafaelu i četvrti za Anđela Čuvara).
Sveti Mihaele Arhanđele ,svojim nas svjetlom prosvijetli!
Sveti Gabrijele Arhanđele, svojim nas krilima štiti!
Sveti Rafaele Arhanđele, svojim nas mačem brani!

Litanije sv. Mihaelu
Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Oče Nebeski ,Bože , smiluj nam se
Sine Otkupitelju svijeta, Bože,
Duše Sveti, Bože,
Sveto Trojstvo, jedan Bože,

Sveti Mihaele arhanđele, mače Božji, moli za nas!
Sveti Mihaele arhanđele, vođo anđela,
Sveti Mihaele arhanđele, nepobjedivi duše,
Sveti Mihaele arhanđele, oboružan snagom Božjom,
Sveti Mihaele arhanđele, branitelju Božji,
Sveti Mihaele arhanđele, pobjedniče nad Luciferom,
Sveti Mihaele arhanđele, moćan protiv svih đavola,
Sveti Mihaele arhanđele, moćan protiv svakog zla,
Sveti Mihaele arhanđele, moćan protiv čarobnjaka,
Sveti Mihaele arhanđele, u našim nevoljama,
Sveti Mihaele arhanđele, u našim bolestima,
Sveti Mihaele arhanđele, u ratovima među obiteljima i narodima,
Sveti Mihaele arhanđele, u borbama za obranu Crkve,
Sveti Mihaele arhanđele, u nutarnjim borbama protiv napasti,
Od zasjeda đavolskih, oslobodi nas, Gospodine !
Pomolimo se: Svemogući vječni Bože, koji si nam dao arhanđela Mihaela za zaštitnika i branitelja, daj da po našim molitvama budemo sačuvani od svakoga zla i paklenoga ognja. To te molimo po Isusu Kristu, Gospodinu našemu. Amen