Devetnica svetoj Elizabeti

Spomendan 17.11.

Pobožnost na čast Sv. Elizabeti - zaštitnici franjevačkog Trećega reda

Antif. Ruku je svoju pružila bijednome i dlanove je svoje otvorila ubogome.

R. Moli za nas blažena Elizabeto

O. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se! Rasvijetli milostivi Bože, srca svojih vjernih i da po slavnim molitvama blažene Elizabete daj, da

preziremo svjetovne radosti i uvijek se veselimo nebeskoj utjehi. Po Kristu Gospodinu našem. AMEN!

Devetnica

1. dan - Slavna naša zaštitnice Sv. Elizabeto, koja si od rane mladosti jasno pokazala znakove buduće

svetosti: prve svoje riječi upotrebila si na molitvu i sve svoje čine posvetila si djelima milosrđa i ljubavi

prema bližnjemu: izmoli mi milost, da Bog bude uvijek prvi predmet mojih misli, i da jedino na

njegovu slavu budu upravljena sva moja dobra djela. AMEN! Oče naš... Zdravo Marija... Slava Ocu...

2. dan - Mila naša zaštitnice Sv. Elizabeto, koja si ustrajala u kreposti usprkos što te je svijet ljuto

progonio: izmoli mi milost, da ostanem postojan u službi Gospodnjoj protiv svih ogovaranja opakoga

svijeta. AMEN! Oče naš.. Zdravo Marijo... Slava Ocu...

3. dam - Ljubazna naša zaštitnice Sv. Elizabeto, tebi je, kad si stupila u Treći red Sv. Franje, bila

glavna briga da trapiš svoje nevino tijelo noseći pod kraljevskim odijelom pokornički pojas: izmoli mi

milost, da se uklanjam lažnim svjetskim udobnostima te slijedim kršćansko mrtvenje. AMEN! Oče

naš... Zdravo Marijo... Slava Ocu...

4. dan - Uzore ljubavi Sv. Elizabeto, ti si imala najveće veselje u tome da pomažeš siromasima i

nevoljnima: izmoli mi milost, da svoje srce otkinem od dobara ovoga svijeta i sav se posvetim djelima

kršćanskoga milosrđa. AMEN! Oče naš.. Zdravo Marijo... Slava Ocu

5. dan - Ponizna naša zaštitnice Sv. Elizabeto, premda si bila kraljevska kći i kneževska zaručnica, ipak

si dvorila bolesnike i posluživala nevoljne u njihovim potrebama: izmoli mi krepost prave poniznosti, da

rado poslužim siromašne i zapuštene, da time dadem dobar primjer i promičem slavu Božju. AMEN!

Oče naš.. Zdravo Marijo... Slava Ocu

6. dan - Moguća naša zaštitnice Sv. Elizabeto, tebe je Gospodin Bog posebno ljubio i zato ti je slao

teške kušnje: nenadanu smrt muža i gubitak svega imanja: teško si zarađivala svagdašnji kruh za sebe

i za svoju dječicu, a za sve to još si bila Bogu svesrdno zahvalna: izmoli i meni milost, da se rado

podložim odredbama Božjim u svim kušnjama, koje će mi poslati, da se tako sve jače uz njega

priljubim na zemlji i što sjajniju krunu zadobijem na nebu. AMEN! Oče naš.. Zdravo Marijo... Slava

Ocu

7. dan - Uzore svetosti slavna Sv. Elizabeto, koja si junačkom strpljivošću snosila okrutna progonstva i

još si se Bogu molila za svoje progonitelje unatoč nepravdi, koja ti je bila nanesena: izmoli mi milost,

da oprostim od svega srca onima, koji su me uvrijedili i da im vratim dobro za zlo. AMEN! Oče naš..

Zdravo Marijo... Slava Ocu

8. dan - Nedužna i velika pokornice Sv. Elizabeto, ti se, premda progonjena, nisi htjela povratiti u

očinski kraljevski dvor ni ponovo udati, već si radije izabrala iz ljubavi prema Bogu neprestano

mrtvenje sve do svoje smrti, koju si rado primila iz ruke Božje u 24. godini života: moli za me, da i ja

ustrajem u vjernosti prema Isusu cijeli svoj preostali život te tako zadobijem vječno blaženstvo. AMEN!

Oče naš.. Zdravo Marijo... Slava Ocu

9. dan - O Sveta Elizabeto, dubokom poniznošću i ljubavlju pozdravljam te na svršetku ove devetnice

kao najvjerniju sljedbenicu Sv. našeg Oca Franje i kao ponos i diku našega reda.

O premila svetice, koja si u tako obilnoj mjeri posjedovala duh Sv. našeg Oca, naročito duh serafske

ljubavi i mrtvenja: molim te užezi i u meni vatrenu serafsku ljubav. Pomozi mi, da kao dijete Sv. našeg

Oca, sve do smrti živim po njegovu duhu u potpunoj poslušnosti i neprestanom mrtvenju. Iako nevrijedan,

nazivam te svojom sestrom i čvrsto se ufam, da ćeš me uslišati. Daj, da jednom, kao član velike

serafske obitelji, budem primljen u nebesku domovinu i da se ondje sa Sv. našim Utemeljiteljem i s

tobom uvijek veselim i slavim neizmjerno milosrđe Božje. AMEN! Oče naš.. Zdravo Marijo... Slava Ocu