Krunica za svete duše u čistilištu

KRUNICA ZA SVETE DUŠE U ČISTILISTU

 

Nastoj dragi prijatelju, biti prijatelj i pomoćnik duša u čistilištu .Živi u svetom saobraćanju sa svetim dušama pa ćeš vidjeti koliko   će ti utjehe, snage to pružiti u teškim časovima tvoga života, i bit ćeš sretan kada oslobođena duša bude molila za tebe, a Isus ti uzvrati svojom ljubavlju po svom obećanju STOSTRUKO.

 

KRUNICA ZA SVETE DUŠE U ČISTILIŠTU NA ČAST 13 KRIJEPOSTI MAJKE BOŽJE

 

Na križ moli se: Vjerovanje

Na žuto zrno: Oče naš

Na ljubičasto zrno moli se: Slava Ocu

 

NA SVA PLAVA ZRNA MOLI SE:

 

Zdravo Marijo...

Prije svake Zdravo Marije reći po jednu krepost:

1. STRAH BOŽJI                8. ČESTITOST

2. LJUBAV                         9. RAZBORITOST

3. VJERA                           10. JAKOST

4. UFANJE                        11. UMJERENOST

5. POSLUŠNOST               12. ČISTOĆA

6. STRPLJIVOST               13. PRAVEDNOST

7. POBOŽNOST

NA SVA CRVENA ZRNA MOLI SE:

 

Pokoj vječni daruj im Gospodine, i svjetlost vječna svijetlila njima, duše vjernih mrtvih po milosrđu Božjem počivale u miru. Amen.

 

NA KRAJU KRUNICE:

 

Majko Božanskog milosrđa, snagom svoga bezgrješnog srca, posreduj za svećeničke duše zatočene u čistilištu, na slavu Božju iza spas svih duša.

 

Objašnjenje: Krunica pomaže dušama u čistilištu vlastite loze. Svi oni koji mole ovu krunicu primit će vidljiv znak snage ove krunice, obećava Gospodin.

 

MOLITVA SVETE METILDE   ZA DUŠE U ČISTILIŠTU

 

Molitvu je sv. Metilda naučila od samoga Spasitelja u jednom viđenju. To je molitva za siromašne duše. Kad bi sv. Metilda izgovorila tu molitvu, vidjela bi čete siromašnih duša kako ulaze u Nebo.

 

OČE NAŠ KOJI JESI NA NEBESIMA! - Ponizno Te molimo, vječni dobri, milostivi Oče, siromašnim dušama, koje si Ti sam primio kao svoju djecu, oprosti što Te nisu ljubile, te su Te odbile od sebe i nisu Ti iskazala dužnu čast! Za pokoru i kajanje prikazujemo Ti svu ljubav i dobrotu Tvoga preljubljenoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista.

 

SVETI SE IME TVOJE! - Ponizno te molimo, dobri milostivi Oče, oprosti siromašnim dušama što nisu poštovale Tvoje sveto ime, te su ga često ne dostojno izgovarale i često ga nepromišljeno imale na ustima! Za pokoru i kajanje prikazujemo Ti sve propovijedi kojima je Tvoj preljubljeni Sin, Gospodin naš Isus Krist, dao čast Tvome svetom imenu na zemlji.

 

Dom KRALJEVSTVO TVOJE! - Ponizno Te molimo vječni, dobri, milostivi Oče, oprosti i otpusti siromašnim dušama što nisu žarkom ljubavlju i zdušnom željom tražile Tvoje kraljevstvo, nego su se često bogatile zemaljskim dobrima! Za pokoru i kajanje prikazujemo Ti veliku želju Tvoga preljubljenoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, kojom je tražio da svi budu primljeni u Tvoje sveto kraljevstvo.

 

BUDI VOUA TVOJA KAKO NA NEBU TAKO I NA ZEMUI! ­Ponizno Te molimo, vječni, dobri, milostivi Oče, oprosti siromaŠ1tim dušama što se nisu pokorno podvrgavale Tvojoj svetoj volji, nego su često po svojoj volji radile i tako nisu ispunile Tvoju svetu volju! Za pokoru i kajanje prikazujemo Ti sveto Božansko Srce Isusovo i Njegovu

veliku pokornost.

 

KRUH NAŠ SVAGDANJI DAJ NAM DANAS - Ponizno Te molimo vječni, dobri, milostivi Oče, oprosti siromašnim dušama što nisu punom pobožnošću i ljubavlju primale najsvetiji  Sakrament oltara, nego su mnoge to činile nedostojno i primale ga rijetko ili nikada! Za te njihove grijehe prikazujemo Ti veliku svetost i pobožnost Tvoga Sina, kao i njegovu najdublju ljubav i neizrecive želje, kojima nam je darovao ovo dragocjeno bogatstvo.

 

OPROSTI NAM DUGE NAŠE KAO ŠTO I MI OTPUŠTAMO DUŽNICIMA NAŠIM! - Ponizno Te molimo, vječni, dobri, milostivi Oče, oprosti siromašnim dušama njihove teške dugove grijeha, što svoje neprijatelje nisu ljubile i što im nisu htjele oprostiti! Za pokoru i kajanje, za te mnogostruke grijehe, prikazujemo Ti svete riječi Tvoga preljubljenoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, što ih je izgovorio na križu: "Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine!"

 

I NE UVEDI NAS U NAPAST! - Ponizno Te molimo, vječni, dobri i milostivi Oče, oprosti siromašnim dušama što se nisu borile u velikim napastima, nego su slijedile primamljivost zla, te su pale u pokvarenost! Za pokoru  i kajanje prikazujemo. Ti pokornost, mukotrpna djela i svu gorku muku i smrt Tvoga preljubljenog Sina, Gospodina našega Isusa Krista.

 

NEGO IZBAVI NAS OD ZLA! - Molimo Te, vječni dobri i milostivi Oče, oprosti siromašnim dušama i povedi njih i naše duše svome preljubljenom Sinu, Gospodinu našemu Isusu Kristu u kraljevstvo Tvoga gospodstva, a to si Ti sam. Amen!