Blagdani

TIJELOVO

U Katoličkoj crkvi od 13. stoljeća postoji blagdan kojim se slavi uspomena ustanovljenja euharistije na Veliki četvrtak. Tijelovo se slavi uvijek u četvrtak poslije Presvetog Trojstva. Blagdan je uveden u Njemačkoj još 1253. godine, a papa Urban IV. uveo je 1264. taj blagdan u cijelu Crkvu.

 

U većim zemljama vjernici već u 14. stoljeću oduševljeno prihvaćaju Tijelovsku procesiju u kojoj se Presveto nosi u pokaznici. Prva tijelovska procesija bila je u Koelnu između 1274. i 1279. godine. Štovanje Presvetog oltarskog sakramenta razvilo se još u 12. stoljeću.

Vjernici su častili Kristovu nazočnost u posvećenoj hostiji. Kršćani onog vremena imali su veliku želju za gledanjem posvećene hostije. Smatrali su da gledanjem posvećene hostije biva isti učinak kao i pričešćivanjem.

Tako je ta želja za gledanjem Presvetog u misi dovela do podizanja posvećene hostije. Svetkovina Presvetog Tijela i Krvi Kristove, svetkovina je Sakramenta u kojem se na nevjerojatan i neopisiv način daruje Božja ljubav i milosrđe.

Uz blagdan Duhova

 

Ovako molim

 

 

Katkada ne znam što bih molio.No kada se sjetim da sam čovjek,čiji sam, i da moje srce kuca Božjim otkucajima. Zato te smijem moliti, Duše Sveti, za ono što mi je potrebno da budem dijete svoga Oca na nebu.

Molim te za dar ljubavi - da znam ljubiti sve oko sebe božanskom ljubavi !

Molim te za dar radosti - da budem radostan što vecer donosi noc , a jutro novi dan u kojem mogu služiti Bogu i covjeku !

Molim te za dar mira - da sam budem mir i drugima ga donosim !

Molim te za dar velikodušnosti - da moje srce i ruke budu uvijek otvorene svima kojima je potrebna pomoc !

Molim te za dar uslužnosti - da se ne bojim rada i koji puta "zavrnuti" rukave, pa makar to bilo nakratko i bez place !

Molim te za dar dobrote - da budem odsjaj  Dobrote u ovom svijetu žednom dobrote !

Molim te za dar vjernosti - Stvoritelju i cˇovjeku, jer vjernost je isplativ kapital u trgovini vrijednostima !

Molim te za dar blagosti - da znam biti blag, jer i nebo je blago prema meni!

Molim te za dar suzdržanosti - da ne cˇinim ono što me umanjuje kao cˇovjeka !

 

Ljubav je Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetome koji prebiva u nama, aleluja ! (Rim. 5,5)

 

 

Duhovi – Pedesetnica

 

Pedesetnica. Duhovi C

 

 

Ulazna pjesma

Ljubav je Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji prebiva u nama, aleluja.

Rim 5,5; 10,11

 

 

Zborna molitva

Bože, ti otajstvom današnje svetkovine posvećuješ u svakom plemenu i narodu cijelu Crkvu. Izlij na sav svijet darove svoga Duha: što si svojom dobrotom učinio na počecima Crkve to i danas izvrši u srcu svojih vjernika. Po Gospodinu.

 

 

Prvo čitanje Dj 2,1-11

Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti.

 

Čitanje Djela apostolskih Kad je došao dan Pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti. A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakog naroda pod nebom. Pa kad nasta ona huka, strča se mnoštvo i smete jer ih je svatko čuo govoriti svojim jezikom. Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći: »Gle! Nisu li svi ovi što govore Galilejci? Pa kako to da ih svatko od nas čuje na svojem materinskom jeziku? Parti, Međani, Elamljani, žitelji Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije, Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva libijskih oko Cirene, pridošlice Rimljani, Židovi i sljedbenici, Krećani i Arapi - svi ih mi čujemo gdje našim jezicima razglašuju veličanstvena djela Božja.« Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam   Ps 104,1ab.24ac.29bc-31.34

 

Pripjev: Pošalji Duha svojega, Gospodine,

i obnovi lice zemlje!

 

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina!

Gospodine, Bože moj, silno si velik!

Kako su brojna tvoja djela, Gospodine!

Puna je zemlja stvorenja tvojih.

 

Ako dah im oduzmeš, ugibaju

i opet se u prah vraćaju.

Pošalješ li dah svoj, opet nastaju

i tako obnavljaš lice zemlje.

 

Neka dovijeka traje slava Gospodnja:

nek se raduje Gospodin u djelima svojim!

Bilo mu milo pjevanje moje!

Ja ću se radovati u Gospodinu.

 

Drugo čitanje Rim 8,8-17

Svi koje vodi Duh Božji sinovi su Božji.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo:

Oni koji su u tijelu ne mogu se Bogu svidjeti. A vi niste u tijelu, nego u Duhu, ako Duh Božji prebiva u vama. A nema li tko Duha Kristova, taj nije njegov. I ako je Krist u vama, tijelo je doduše mrtvo zbog grijeha, ali Duh je život zbog pravednosti. Ako li Duh onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, Onaj koji uskrisi Krista od mrtvih oživit će i smrtna tijela vaša po Duhu svome koji prebiva u vama. Dakle, braćo, dužnici smo, ali ne tijelu da po tijelu živimo! Jer ako po tijelu živite, umrijeti vam je, ako li pak Duhom usmrćujete tjelesna djela, živjet ćete. Svi koje vodi Duh Božji sinovi su Božji. Ta ne primiste duh robovanja da se opet bojite, nego primiste Duha posinstva u kojem kličemo: »Abba! Oče!« Sam Duh susvjedok je s našim duhom da smo djeca Božja; ako pak djeca, onda i baštinici, baštinici Božji, a subaštinici Kristovi, kada doista s njime zajedno trpimo, da se zajedno s njime i proslavimo. Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije evanđelja

Dođi Duše Sveti, napuni srca svojih vjernika; i oganj svoje ljubavi u njima užezi!

 

Evanđelje iv i4,is-i6.23b-26

Duh Sveti poučavat će vas o svemu.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati.

I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga

Branitelja da bude s vama zauvijek.

Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ

pa će i Otac moj ljubiti njega

i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti.

Tko mene ne ljubi, riječi mojih ne čuva.

A riječ koju slušate nije moja,

nego Oca koji me posla.

To sam vam govorio dok sam boravio

s vama. Branitelj - Duh Sveti,

koga će Otac poslati u moje ime,

poučavat će vas o svemu i dozivati vam

u pamet sve što vam ja rekoh.«

Riječ Gospodnja.

 

Molitva vjernika

U snazi Duha Svetoga, kojim smo rođeni za novi život, molitvom se obratimo nebeskome Ocu, izvoru istinske novosti. Molimo zajedno: Obnovi, Gospodine, lice zemlje.

1. Za Crkvu Kristovu: njezin hod kroz ovaj svijet rasvjetljuj svjetlom svoga Duha da može ustrajno naviještati evanđelje spasenja i ljubiti svakoga čovjeka, molimo te.

2. Za papu našega Benedikta i sve pastire Crkve: prodahni ih mudrošću svoga Duhom

da budu nositelji istine i hrabri predvodnici tvoga naroda, molimo te.

3. Za sve koji u Krista vjeruju: snagom Duha Svetoga, Branitelja, učvrsti njihovu vjeru i daj im smjelost svjedočenja evanđelja, molimo te.

4. Za braću i sestre koji pristupiše svetom sakramentu potvrde: da ih dar Duha Svetoga tješnje združi s tobom i nadahne za svjedočanski život vjere, molimo te.

5. Za ovu zajednicu u molitvi sabranu: obnovi nas svojom milošću da bismo svakodnevno postajali sve dostojnijim hramom tvoga Duha, molimo te.

Svemogući Bože, po silasku Duha Svetoga ti si htio biti trajno nazočan u svojim vjernicima. Obnovi danas u nama dar Duha koji si nam dao i pomozi nam trajno rasti u toj novosti života. Po Kristu Gospodinu našemu.

 

 

Darovna molitva

Ispuni, Gospodine, obećanje svoga Sina: nek nas Duh Sveti uvede u otajstvo ove žrtve i otvori nam svu istinu. Po Kristu.

 

Pričesna pjesma

Svi se napuniše Duha Svetoga, razglašavajući veličanstvena djela Božja, aleluja.

Dj 2,4.11

 

Popričesna molitva

Bože, ti svojoj Crkvi dijeliš dare nebeske; čuvaj u nama milost koju si dao, da dar Duha Svetoga vazda u nama djeluje a duhovna hrana unaprijedi djelo vječnog otkupljenja. Po Kristu.

 

Prijedlozi za pjevanje prema „Živom vrelu“ 5/2010.

Ulazna: 525.5 Ljubav je Božja razlivena ili 526 Duh Gospodnji ispunja svemir

Otpjevni ps.: 537 Pošalji Duha svojega ili: Gospodin kraljuje (ZV 5/2007.)

Posljednica: 540-541 Dođi Duše Presveti

Prinosna: 234 Kad navrši se

Pričesna: 542 Svi se napuniše

Završna:   565 Milost Duha Svetoga

 

 

Popričesna meditacija

Duhovi - Pedesetnica godine C

 

“Kao što Otac posla mene i ja šaljem vas. Primite Duha Svetoga!”

Gospodine, Ti si vjeran svojim obećanjima, stoga Te molim: Pohodi me Svetim Duhom da me zahvati i prožme. Osjećam se staro i umorno, kao voda stajačica, bez živosti i pokreta. Pošalji Duha svojega da me uzburka - želim obnovu duhovskih darova!

Pošalji Duha svojega, Gospodine, i obnovi lice zemlje!” I moje lice i moj život - da budem Tvoj učenik u potpunosti.

Jednom si u jeruzalemskom hramu kazao: “Ako je tko žedan neka dođe k meni i neka pije: i iz njegove će utrobe poteći potoci žive vode!” (Iv 7,37-38). Kao čovjek žedan Duha i stvoren na sliku Božju, Bogu sličan - radosno želim služiti, radosno žrtvovati, iskreno praštati, strpljivo prihvaćati teret svijeta.

Stoga danas:

 

Rijeke žive vode potecite, neka Duh se razlije, svakom žednom srcu donesite Božju ljubav zauvijek.”

Stoga danas:

 

“Ti zapuši sa sve četiri strane svijeta, neka suhe kosti ožive,

cijela zemlja nek zbog Tebe bude sveta, Tvoja vatra nek zapali sve.”