Osnovne molitve

1. Znak križa

U ime Oca, i Sina i Duha, Svetoga, Amen!

Apostolsko vjerovanje

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, / Stvoritelja neba i zemlje. / I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega / koji je začet po Duhu Svetom, / rođen od Marije djevice, / mučen pod Poncijem Pilatom, / raspet, umro i pokopan; sašao nad pakao, / treći dan uskrsnuo od mrtvih, / uzašao na nebesa, / sjedi o desnu Boga Oca svemogućega; / odonud će doći suditi žive i mrtve. / Vjerujem u Duha Svetoga, / svetu Crkvu katoličku, / općinstvo svetih, / oproštenje grijeha, / uskrsnuće tijela, / život vječni. Amen.

 

 

Očenaš

Oče naš, koji jesi na nebesima, / sveti se ime tvoje, / dođi kraljevstvo tvoje, / budi volja tvoja / kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas. / I otpusti nam duge naše / kako i mi otpuštamo dužnicima našim. / I ne uvedi nas u napast, / nego izbavi nas od zla. Amen.

 

 

Zdravomarijo

Zdravo Marijo, milosti puna, / Gospodin s tobom, / blagoslovljena ti među ženama / i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.

Sveta Marijo, Majko Božja, / moli za nas grješnike / sada i na času smrti naše. Amen.

 

 

Slavaocu

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. / Kako bijaše na početku, / tako i sada i vazda / i u vijeke vjekova. Amen.

 

 

O moj Isuse (Molitva fatimskog anđela)

O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba tvoga milosrđa.

 

 

Anđeoski pozdrav

Anđeo Gospodnji navijestio Mariji.

I ona je začela po Duhu Svetomu.

Zdravo Marijo...

 

Evo službenice Gospodnje.

Neka mi bude po riječi tvojoj.

Zdravo Marijo...

 

I Riječ je tijelom postala.

I prebivala među nama.

Zdravo Marijo...

 

Moli za nas, sveta Bogorodice.

Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

 

Pomolimo se

Milost svoju, molimo te, Gospodine, ulij u duše naše da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina tvoga, po muci njegovoj i križu k slavi uskrsnuća privedeni budemo. Po istom Kristu Gospodinu našemu. Amen.

 

 

Kraljice neba

(Moli se umjesto Anđeoskog pozdrava u uskrsno vrijeme, tj. od Velike subote navečer do uoči svetkovine Presvetog Trojstva)

 

Kraljice neba, raduj se, aleluja.

Jer koga si dostojna bila nositi, aleluja

Uskrsnu kako je rekao, aleluja.

Moli za nas Boga, aleluja.

 

Veseli se i raduj, djevice Marijo, aleluja.

Jer uskrsnu Gospodin uistinu, aleluja.

 

Pomolimo se

Bože, koji si se dostojao razveseliti svijet uskrsnućem svoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, daj, molimo te, da po njegovoj majci djevici Mariji postignemo radosti vječnoga života. Po istom Kristu Gospodinu našemu. Amen.

 

 

Molitva za pokojne

Pokoj vječni daruj im, Gospodine, / i svjetlost vječna neka im svijetli.

Počivali u miru. Amen

 

 

Molitva Duhu Svetomu (Veni Creator)

 

O dođi, Stvorče, Duše Svet,

pohodi duše vjernika,

Poteci višnjom milosti

U grudi štono stvori ih.

 

Ti nazivaš se Tješitelj,

Blagodat Boga svevišnjeg,

Studenac živi, ljubav, plam

I pomazanje duhovno.

 

Darova sedam razdaješ,

Ti prste desne Očeve,

Od vječnog Oca obećan,

Ti puniš usta besjedom.

 

Zapali svjetlo u srcu,

Zadahni dušu ljubavlju,

U nemoćima tjelesnim

Potkrepljuj nas bez prestanka.

 

Dušmana od nas otjeraj

I postojani mir nam daj,

Ispred nas idi, vodi nas,

Da svakog zla se klonimo.

 

Daj Oca da upoznamo

I Krista, Sina njegova,

I u Te, Duha Njihova,

Da vjerujemo sveudilj.

 

Sva slava Ocu vječnomu

I uskrslomu Sinu Mu,

Sa Tješiteljem Presvetim

Nek bude sad i uvijeke.

Amen!

 

Pošalji Duha svojega i postat će. Aleluja!

I obnovit ćeš lice zemlje. Aleluja!

 

Pomolimo se:

Bože, koji si svjetlošću Duha Svetoga poučio srca vjernih, daj da u tom istom Duhu što je pravo mislimo i njegovoj se utjehi vazda radujemo po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

 

 

Litanije lauretanske Blažene Djevice Marije

Gospodine smiluj se

Kriste smiluj se

Gospodine smiluj se

Kriste čuj nas

Kriste usliši nas

Oče nebeski Bože               SMILUJ NAM SE

Sine otkupitelju svijeta Bože

Duše sveti Bože

Sveto Trojstvo jedan Bože

 

Sveta Marijo,                MOLI ZA NAS

Sveta Bogorodice,

Sveta Djevo djevica,

Majko Kristova,

Majko Božje milosti,

Majko prebistra,

Majko prečista,

Majko neoskvrnjena,

Majko nepovrijeđena,

Majko ljubezna,

Majko divna,

Majko dobrog savjeta,

Majko Stvoriteljeva,

Majko Spasiteljeva,

Majko Crkve,

Majko naša,

Djevice premudra,

Djevice časna,

Djevice hvale dostojna,

Djevice moguća,

Djevice milostiva,

Djevice vjerna,

Ogledalo pravde,

Prijestolje mudrosti,

Uzroče naše radosti,

Posudo duhovna,

Posudo poštovana,

Posudo uzorne pobožnosti,

Ružo otajstvena,

Tornju Davidov,

Tornju bjelokosni,

Kućo zlatna,

Škrinjo zavjetna,

Vrata nebeska,

Zvijezdo jutarnja,

Zdravlje bolesnih,

Utočište grješnika,

Utjeho žalosnih,

Pomoćnice kršćana,

Kraljice anđela,

Kraljice patrijarha,

Kraljice proroka,

Kraljice apostola.

Kraljice mučenika,

Kraljice priznavalaca,

Kraljice djevica,

Kraljice svih svetih,

Kraljice bez grijeha začeta,

Kraljice na nebo uznesena,

Kraljice svete krunice,

Kraljice mira,

Kraljice mira.

 

Zdravo Kraljice

 

Zdravo Kraljice, majko milosrđa,

Živote, slasti i ufanje naše, zdravo.

K tebi vapijemo prognani sinovi Evini.

K tebi uzdišemo tugujući i plačući

U ovoj suznoj dolini.

Svrni, dakle, zagovornice naša,

One svoje milostive oči na nas

Te nam poslije ovoga progona

Pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje,

O blaga, o mila, o slatka djevice Marijo!

 

 

Spomeni se(Molitva sv. Bernarda)

Spomeni se, milostiva djevice Marijo, kako se nije nikad čulo da si ikoga zapustila koji se k tebi u zaštitu utekao, tvoju pomoć zatražio i tvoj zagovor zaprosio. Ovim pouzdanjem potaknut utječem se i ja k tebi, Djevice djevica; k tebi, Majko, dolazim; pred tobom kukavni grešnik stojim. Nemoj, Majko vječne Riječi, prezreti mojih riječi, već ih čuj i milostivo usliši. Amen.

 


 

Molitva kao radost

Molitva primarno i temeljno nije obveza, niti vježba Ne! Molitva je prva potreba duše i njezina radost. Doslovno mislim da nikada ne trebamo mjeriti vrijeme provedeno u molitvi, nego prije vrijeme koje smo potrošili daleko od nje. Čovjek koji voli svoju obitelj može brojati sate svog rada, ali nikada ne broji sate koje je proveo sa svojim najdražima, u svojoj kući. (H. Alonso) To je ljubav. To je radost. Molitva bi trebala biti najradosniji trenutak dana. Mi smo stvoreni za ovu ljubav. Mi živimo za ovaj susret. I postojimo za ovu intimnost. To je naša radost, naše veselje, naš život. I onaj tko to zna, ne traži načine da to napusti, nego da ostane u tome. Molitva se ne računa u minutama, niti mjeri svoje korake. Ona dolazi, odlazi, diše, pjeva u slobodi djeteta koje se igra u prisustvu svog oca u vrtu svijeta. Molitva je – veli sveta Terezija – prijateljsko razgovaranje i druženje s Bogom. To je susret Bogom. To je susret s Ocem, s Isusom u Duhu Svetom, znači uranjanja duše u ljubav Božju, u mir koji Bog daje. Kada bližnjima svjedočimo svoju vjeru, svjedočimo praktičnu vjeru. Vjernik bez molitve je poput čovjeka bez orjentacije. Ili bolje reći: Kao što cvijet ne može živjet i bez vode tako ni naše srce ne može živjeti bez molitve.

Dr.fra Ivo Pavić