__________________________________________________________

Ivan Paloš: Ples Anđela- instrumental

U ranim kršćanskim vremenima armejskoj Maranatha izrazio očekivanje u blizini povratka Isusa Krista nakon njegova uskrsnuća. Ona je pronađena u Bibliji na jednom mjestu, u 1 Kor 16,22 EU. Moguća značenja su: "Naš Gospodin je došao" (Maran športaa) ili "Naš Gospodin će doći" ili - najvjerojatnije - "Naš Gospodine, dođi!" (Marana tha). 22.20 EU je sličan Otkrivenja, gdje se kaže: "Amen. Dođi, Gospodine Isuse ".