Gospina krunica

Divni razlozi za čestu molitvu krunice

KRUNICA
BLAŽENE DJEVICE MARIJE
"OBITELJ KOJA ZAJEDNO MOLI OSTAJE ZAJEDNO"

Ivan Pavao II

 

KAKO SE MOLI KRUNICA?

RADOSNA OTAJSTVA      

ponedjeljkom i subotom

-----------------------------------------------------

ŽALOSNA OTAJSTVA

utorkom i petkom

----------------------------------------------------

SVJETLOSNA OTAJSTVA

četvrtkom

-----------------------------------------------------

SLAVNA OTAJSTVA

srijedom i nedjeljom

 

 
   

 

Vjerovanje

Oče naš

Zdravo Marijo

Slava Ocu

O moj Isuse

Zdravo Kraljice

Litanije lauretanskeRADOSNA OTAJSTVA
(ponedjeljkom i subotom)

 

 

1.U prvom radosnom otajstvu
razmatrat ćemo kako je arkanđeo
Gabrijel navijestio Mariji da će
začeti po Duhu Svetom i roditi
Sina Božjega.

1. Koga si Djevice, po Duhu
Svetom začela.

 

 

2. U drugom radosnom otajstvu
razmatrat ćemo kako je Blažena
Djevica Marija posjetila svoju
rođakinju Elizabetu i s njom
ostala tri mjeseca.

2. Koga si Djevice, Elizabeti u
pohode nosila.

 

3. U trećem radosnom otajstvu
razmatrat ćemo kako je Blažena
Djevica Marija rodila Gospodina
našega Isusa Krista u
betlehemskoj špilji te ga je
postavila u jasle.

3. Koga si Djevice, rodila

 

4. U četvrtom radosnom otajstvu
razmatrat ćemo kako je Blažena
Djevica Marija četrdeseti dan poslije
poroda prikazala u hramu Ocu
nebeskom svoga Sina, Gospodina
našega Isusa Krista, kojega je primio
u naručje starac Šimun.

4. Koga si Djevice, u hramu prikazala.

 

5. U petom radosnom otajstvu
razmatrat ćemo kako je Blažena
Djevica Marija našla svoga
dvanaestogodišnjeg Sina,
Gospodina našega Isusa Krista,
u hramu među učiteljima.

5. Koga si Djevice u hramu našla.

 

AUDIO RADOSNE KRUNICE

OTAJSTVA SVJETLA
(četvrtkom)

 

 

1. U prvom otajstvu svjetla
razmatrat ćemo kako je na
Gospodina našega Isusa Krista
na krštenju u Jordanu sišao Duh
Sveti, a Otac ga proglasio svojim
ljubljenim Sinom.

1. Koji je na rijeci Jordanu kršten
bio.

 

2.U drugom otajstvu svjetla
razmatrat ćemo kako je Gospodin
naš Isus Krist u Kani Galilejskoj
Marijinim posredovanjem
pretvorio vodu u vino i pobudio
vjeru učenika.

2. Koji nam se na svadbi u Kani
objavio.

 

3. U trećem otajstvu svjetla
razmatrat ćemo kako je Gospodin
naš Isus Krist navijestio
Kraljevstvo Božje i pozvao na
obraćenje za oproštenje grijeha.

3. Koji nam je Kraljevstvo Božje
navijestio i na obraćenje pozvao.

 

4. U četvrtom otajstvu svjetla
razmatrat ćemo kako se Gospodin
naš Isus Krist pred učenicima na
gori preobrazio, a Otac ih pozvao da ga slušaju.

4. Koji se na gori preobrazio i
svoju nam slavu objavio.

 

5. U petom otajstvu svjetla
razmatrat ćemo kako je Gospodin
naš Isus Krist ustanovio
euharistiju.

5. Koji nam se u otajstvu
euharistije darovao.

 

AUDIO SVJETLOSNE KRUNICE
ŽALOSNA OTAJSTVA
(utorkom i petkom)

 

 

U prvom žalosnom otajstvu
razmatrat ćemo kako se Gospodin
naš Isus Krist u vrtu na
Maslinskoj gori molio svome Ocu
nebeskom te se znojio krvavim
znojem.

1. Koji se za nas krvlju znojio.

 

2. U drugom žalosnom otajstvu
razmatrat ćemo kako je Gospodin
naš Isus Krist bio u dvoru Pilatovu
privezan za stup i nemilo
bičevan.

2. Koji je za nas bičevan bio.

 

3. U trećem žalosnom otajstvu
razmatrat ćemo kako je Gospodin
naš Isus Krist bio okrunjen
trnovom krunom.

3. Koji je za nas trnjem okrunjen
bio.

 

4.U četvrtom žalosnom otajstvu
razmatrat ćemo kako je Gospodin
naš Isus Krist, osuđen na smrt
nosio na Kalvariju preteški drveni
križ.

4. Koji je za nas teški križ nosio.

 

5. U petom žalosnom otajstvu
razmatrat ćemo kako je Gospodin
naš Isus Krist bio raspet na križu
između dva razbojnika pred
očima svoje žalosne majke Marije.

5. Koji je za nas raspet bio.

 

AUDIO ŽALOSNE KRUNICE
SLAVNA OTAJSTVA
(srijedom i nedjeljom)

 

 

U prvom slavnom otajstvu
razmatrat ćemo kako je Gospodin
naš Isus Krist treći dan po smrti
slavno uskrsnuo od mrtvih.

1. Koji je od mrtvih uskrsnuo.

 

2. U drugom slavnom otajstvu
razmatrat ćemo kako je Gospodin
naš Isus Krist četrdeset dana
poslije svog uskrsnuća uzašao
na nebo i sjeo o desnu svoga
nebeskog Oca.

2. Koji je na nebo uzašao.

 

3. U trećem slavnom otajstvu
razmatrat ćemo kako je naš
Gospodin Isus Krist poslao Duha
Svetoga nad apostole u prilici
ognjenih jezika.

3. Koji je Duha Svetog poslao.

 

4. U četvrtom slavnom otajstvu
razmatrat ćemo kako je bila
Blažena Djevica Marija, uznesena
na nebo.

4. Koji je Tebe, Djevice na nebo
uzeo.

 

5. U petom slavnom otajstvu
razmatrat ćemo kako je bila
Blažena Djevica Marija okrunjena
kao kraljica neba i zemlje.

5. Koji je Tebe, Djevice, na nebu
okrunio.

 

AUDIO SLAVNE KRUNICE

 


KAKO SE MOLI KRUNICA?

 

Uobičajena su dva načina moljenja krunice:

1. Prije početka molitve pojedinog otajstva pročita se uvod za razmatranje (Naveden uz pojedinu sličicu) , zatim se razmatrajući moli Oče naš i 10 Zdravo Marija, te Slava Ocu i O moj Isuse. Na kraju petog otajstva, poslije molitve O moj Isuse, moli se Zdravo Kraljice, a mogu se nadodati i Litanije lauretanske.

2. Najprije se poljubi Križ i načini znak križa, zatim se kao uvod moli Vjerovanje apostolsko (križ), Oče naš (prvo zrnce), tri Zdravo Marije (tri zrnca), te Slava Ocu. Kod prve tri Zdravo Marije dodaje se zaziv nakon riječi "Isus":

...koji neka nam umnoži vjeru,
...koji neka nam učvrsti ufanje,
...koji neka nam usavrši ljibav!

Prije svakog otajstva moli se Oče naš, zatim 10 Zdravo Marija, s time da se nakon riječi "Isus" dodaje pojedini naziv otajstva (naveden uz sličicu - kraći tekst), te Slava Ocu i O moj Isuse. Na kraju petog otajstva, poslije molitve O moj Isuse moli se Zdravo Kraljice, a mogu se nadodati i Litanije lauretanske.
Vjerovanje

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet umro i pokopan; sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih; uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.

Oče naš

Oče naš koji jesi na nebesima sveti se Ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje! Budi volja Tvoja kako na nebu tako i na zemlji! Kruh naš svagdašnji daj nam i danas i otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast nego izbavi nas od zla. Amen!

Zdravo Marijo

Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. - Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.

Slava Ocu

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova! Amen!

O moj Isuse

O moj Isuse oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa.

Zdravo Kraljice

Zdravo, Kraljice, majko milosrđa, živote, slasti i ufanje naše zdravo. K tebi vapijemo prognani sinovi Evini. K tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni, dakle, odvjetnice naša, one svoje milostive oči na nas te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo.

Litanije lauretanske

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože,
Sine, otkupitelja svijeta, Bože,
Duše Sveti, Bože,
Sveto Trojstvo jedan, Bože,

Smiluj nam se!
Smiluj nam se!
Smiluj nam se!
Smiluj nam se!

Sveta Marijo,
Sveta Bogorodice,
Sveta Djevo djevica,

Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!

Majko Kristova,
Majko Crkve,
Majko, Božje milosti,
Majko prebistra,

Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!

Majko prečista,
Majko neoskvrnjena,
Majko nepovrijeđena,
Majko ljubezna,

Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!

Majko divna,
Majko dobroga savjeta,
Majko Stvoriteljeva,
Majko Spasiteljeva

Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!

Djevice premudra,
Djevice časna,
Djevice hvale dostojna,
Djevice moguća,

Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!

Djevice milostiva,
Djevice vjerna,
Ogledalo pravde,
Prijestolje mudrosti,

Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!

Uzroče naše radosti,
Posudo duhovna,
Posudo poštovana,

Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!

Posudo uzorna pobožnosti,
Ružo otajstvena,
Tornju Davidov,
Tornju bjelokosni,

Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!

Kućo zlatna,
Škrinjo zavjetna,
Vrata nebeska,
Zvijezdo jutarnja,

Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!

Zdravlje bolesnih,
Utočište grešnika,
Utjeho žalosnih,
Pomoćnice kršćana,

Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!

Kraljice anđela,
Kraljice patrijarha,
Kraljice proroka,
Kraljice apostola,

Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!

Kraljice mučenika,
Kraljice ispovjednika,
Kraljice djevica,
Kraljice svih svetih,
Kraljice bez grijeha istočnog začeta,

Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!

Kraljice na nebo uznesena,
Kraljice svete krunice,
Kraljice obitelji,
Kraljice mira

Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!
Moli za nas!

 

Jaganjče Božiji koji oduzimaš grijehe svijeta

 

 

oprosti nam Gospodine!

Jaganjče Božiji koji oduzimaš grijehe svijeta

 

 

usliši nas Gospodine!

Jaganjče Božiji koji oduzimaš grijehe svijeta

 

 

smiluj nam se Gospodine!

S-Moli za nas sveta Bogorodice!
O-Da dostojni postanemo obećanja Kristovih!

S-Pomolimo se! Dopusti nama slugama svojim, molimo Gospodine Bože, da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom Blažene Marije, vazda djevice, izbavimo od sadašnje žalosti i naužijemo vječne radosti! Po Kristu Gospodinu našemu! Amen!

Divni razlozi za čestu molitvu krunice

 

 

Kad nosimo Krunicu uza se,

Sotoni zadajemo glavobolju.

 

Kad je upotrebljavaš, on kolabira.

A kad nas vidi da molimo, on pada u nesvijest.

Molimo Krunicu neprestano, tako da se on nikada ne može osvijestiti.

Znaš li, kada pokušaš proslijediti ovu poruku, Sotona će te pokušati obeshrabrit?

Svakako proslijedi ovu poruku jer ćeš tako pospješiti pobjedu naše Majke Marije!

Proslijedi ovo svim svojim prijateljima koji mole i vidjet ćeš što sve Duh Sveti može učiniti!!!

 

Ne možeš ništa izgubiti, ali možeš puno dobiti.

 

Zamislite što bi se moglo dogoditi kad bi svi katolici ovoga svijeta molili Krunicu u istom danu! Imamo primjer iz listopada 1573. godine, kad je Europa bila pošteđena invazije moćne turske flote, zato što su svi kršćani usrdno molili Krunicu.

 

Stoga, molimo Krunicu na Veliki Petak, za Mir u svijetu i povratak moralnih vrijednosti u naše obitelji i društvo. Ako je moguće, molite Krunicu u vrijeme između podneva i 15. sati.

Također, molim da proslijedite ovu poruku svakom katoliku čiju adresu imate u svom poštanskom sandučiću, a oni onda neka učine isto.

MOLIMO ZAJEDNO NAJMOĆNIJU MOLITVU KOJA POSTOJI ZA SVE OVE NAKANE NA JEDAN OD NAJSVETIJIH DANA U NAŠOJ CRKVENOJ GODINI!!!

 

NEKA NAS GOSPODIN BLAGOSLOVI SVE

 

 

 

 

 

 

"MOJU PROŠLOST, GOSPODINE, PREPUŠTAM TVOJOJ MILOSTI.

MOJU SADAŠNJOST, TVOJOJ LJUBAVI.

A MOJU BUDUĆNOST, TVOJOJ PROVIDNOSTI."

                                                                                   

SV. PADRE PIO