Krunica Duhu Svetomu

KRUNICA  DUHU  SVETOMU

 

Na tri mala zrna može se moliti: 

 

1. koji neka nam po Duhu Svetom umnoži vjeru. 

2. koji neka nam po Duhu svetom umnoži ufanje. 

3. koji neka nam po Duhu Svetom usavrši ljubav. 

 

 

Moli se na običnu krunicu. Poslije riječi "Isus" dodaju se otajstva krunice: 

 

U prvom otajstvu dodaju se riječi:

   koji neka osposobi naše srce da primimo puninu milosti Duha Svetoga!

 

U drugom otajstvu dodaju se riječi:

   koji neka nam izmoli Duha Svetoga i umnoži i ojača u nama tri bogoslovne kreposti!

 

U trećem otajstvu dodaju se riječi:

   koji neka nas po Duhu Svetom jača, prosvjetljuje, upravlja, vlada nad nama, vodi nas i posvećuje!

 

U četvrtom otajstvu dodaju se riječi:

   koji neka užeže naše srce ljubavlju Duha Svetoga i napuni dubokom poniznošću, odanošću predanjem, jakošću i svetošću!

 

U petom otajstvu dodaju se riječi:

   koji neka nam izmoli sedam darova i dvanaest plodova Duha Svetoga i neka nam udijeli sva dobra i odvrati od nas svako zlo!